Moderní formy výuky na vojenské škole

V únoru 2020 se naše škola zapojila do Výzvy č. 65 z OP VVV a spustila dvouletý projekt „Moderní formy výuky na vojenské škole“. Jednou z aktivit projektu je i implementace ICT do výuky. Díky níž byly tři učebny anglického jazyka plně vybaveny tablety, které jsou ve vyučování používány ke zpestření běžné výuky. Již po prvních dvou týdnech je zcela zřejmé, že žáci tuto možnost oceňují a používání tabletů vede k jejich vyššímu zájmu o výuku a větší motivaci. V hodinách nyní mohou vyučující a žáci využívat materiály online přímo během výuky, která se tak stává pestřejší a pro žáky přináší okamžitou zpětnou vazbu. Vyučující také tvoří své vlastní kvízy, hry a další materiály na probíranou gramatiku či na procvičení slovní zásoby - možností je skutečně mnoho.

Kromě zmíněné implementace ICT do výuky přináší projekt další možnosti a aktivity pro žáky a pedagogy, a to pestrou nabídku kroužků a doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, možnost realizace projektových dnů mimo školu (na rok 2020 je jich naplánováno pět) a více příležitostí k osobnostnímu a profesnímu rozvoji pedagogického sboru prostřednictvím vzdělávacích seminářů.

Mgr. Josef Kučera

img-2300.jpg img-2284.jpg img-2285.jpg img-20200217-092720.jpg