poznej areál školy

Rozsáhlý areál

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO se rozkládá na 215 000 m2 a tvoří objekt Vojenského zařízení 4190. V areálu můžete kromě učebního bloku najít také školské ubytovací zařízení, jídelnu, ošetřovnu a další prostory pro volnočasové aktivity jako například beach volejbalové hřiště, překážkovou dráhu, multifunkční hřiště, atletický stadion, saunu, školní klub a posilovnu.

Internát a jídelna

Žáci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové jsou od pondělí do pátku ubytovaní ve školském ubytovacím zařízení v areálu školy. Ubytování je žákům plně hrazeno z prostředků Ministerstva obrany. Žákům je také zabezpečována celodenní teplá strava, na kterou jim Ministerstvo obrany přispívá 60 % z celkové výše finanční hodnoty stravní dávky. Žáci si doplácí pouze zbytých 40 %. Žáci mohou vybírat ze 2 jídel na snídani, 4 jídel na oběd a 2 jídel na večeři.

ŠKOLNÍ MUZEUM

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové nabízí v rámci podpory výuky dějepisu na základních a středních školách prohlídku nově zrekonstruovaného muzea v areálu školy. Muzeum je rozděleno do čtyř expozic. První část je věnována Čs. Legiím a období od vzniku Československé republiky po okupaci v březnu 1939. Druhá část popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947. Třetí část zobrazuje období od roku 1948 do roku 1990. Poslední část expozice je věnována zahraničním operacím AČR po roce 1990, od války v perském zálivu po současnost.