K9 TCCC v Moravské Třebové

Dub 4, 2024

Minulý týden se na naší škole pořádal prestižní mezinárodní kurz K9 TCCC (K9 je anglická zkratka pro jednotky využívající služební psy, TCCC – Tactical Combat Casualty Care – neboli ošetření v boji). Kurz byl pod vedením amerických i českých instruktorů, a kromě účastníků těchto národností dorazili kurzanti i z Řecka a Polska.

Ačkoliv vypadají psi na níže přiložených fotografiích velmi realisticky, jedná se pouze o precizně vytvořené figuríny. Tyto makety nejen, že vypadají velmi věrohodně, ale také naprosto dokonale simulují životní funkce nejlepších přátel člověka, jako je krevní pulz, dýchání, nebo je dokonce možné naaranžovat amputaci nohy.

Zranění, která byla v rámci výcviku simulována, vycházela především z možných bojových situací, jako je průstřel, popálenina, nebo již zmíněná amputace některé z končetin. V současné době je kurz určen především pro veterináře, příslušníky zdravotnických odsunů a pro psovody.

V průběhu výcviku se tedy účastníci učili nové trendy v problematice ošetření zranění našich čtyřnohých přátel a také si oprášili své stávající dovednosti. Například zajímavou, nicméně ve své podstatě naprosto logickou věcí je, že ještě před každým případným ošetřením, jsou služebním psům nasazovány náhubky, pokud ho již na sobě nemají.

Pro naši školu bylo velkou ctí podílet se na takové akci a věříme, že pro všechny zúčastněné to bylo mimořádně přínosné a zajímavé zaměstnání.