podplukovník ing. Viliam Beke

Led 5, 2024

Dne 22. 12. 2023 nás zarmoutila zpráva o odchodu našeho dlouholetého kolegy, kamaráda a mentora podplukovníka v. v. Ing. Viliama BEKEHO.

Podplukovník BEKE se narodil 7. 7. 1963 v Komárnu a s Vojenskou školou byl spjat již od útlého věku. Dovolte nám, abychom Vám cestu pana podplukovníka k vojenství přiblížili.

Jak sám pan podplukovník říkal, byl hrdým absolventem vojenské školy, když od 1. 9. 1978 do 31. 7. 1982 studoval na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové.

Po absolvování vojenského gymnázia se 1. 8. 1982 stal studentem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko-inženýrský tankový s hodností rotmistr. Vysokoškolské studium ukončil 19. 7. 1986 v hodnosti poručíka.

Do služebního poměru vojáka z povolání byl přijat dne 1. 1. 1983. Pan podplukovník byl 40 let po dobu výkonu služby vojákem každým coulem. Není se pak čemu divit, že tak lpěl na vojenské kázni, morálce a ustrojenosti.

Od 19. 7. 1986 do 31. 8. 1986 byl zařazen do podřízenosti velitele východního vojenského okruhu pro 14. tankovou divizi. Od 1. 9. 1986 do 27. 9. 1988 byl služebně zařazen na systemizované místo velitel 1. čety 7. tankové roty 3. tankového praporu 60. tankového pluku 14. tankové divize.

Do Moravské Třebové se vrátil 28. 9. 1988, kdy byl zařazen na systemizované místo velitele čety školní roty Vojenského gymnázia Moravská Třebová s hodností nadporučík, a to až do 31. 8. 1993.

Od 1. 9. 1993 do 31. 8. 2003 sloužil pan BEKE u Okresní vojenské správy na různých systemizovaných místech. Zde získal hodnost majora.

Dne 1. 9. 2003 se začíná psát jeho kapitola v rámci Vojenské střední školy. Pan podplukovník na vojenské škole vystřídal několik služebních zařazení. Své působení zahájil jako Vedoucí starší důstojník – zástupce náčelníka osobního a finančního oddělení velitelství Střední technické školy MO v Moravské Třebové. Následovala pozice Náčelník osobního a finančního oddělení velitelství Střední technické školy MO v Moravské Třebové. S ohledem na přejmenování školy v roce 2006 došlo i k přejmenování funkce na Náčelník osobního a finančního oddělení velitelství Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Od 1. 9. 2009 byl jmenován do hodnosti podplukovníka a zastával funkci Náčelníka štábu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Svou poslední kapitolu začal psát 1. 1. 2023, kdy byl jmenován do funkce Zástupce velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Pan podplukovník zastával také funkci místopředsedy Československé obce legionářské a předsedy Jednoty Československé obce legionářské v Moravské Třebové. Měl velké zásluhy na zapojení žáků naší školy do vzpomínkových akcí ČsOL. Jeho osobnost byla dokonalým spojením spolupráce mezi nejstarším veteránským spolkem u nás a naší jedinou vojenskou střední školou, nesoucí čestný titul „Škola Československé obce legionářské“.

Za dobu služby získal pan podplukovník řadu vyznamenání. Za zmínku stojí Stužka medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky – XXV., Maďarské vyznamenání III. stupně Čestného titulu Za obranu vlasti a dne 21. 12. 2023 obdržel nejvyšší maďarské vyznamenání Knight´s Crosses of the Order of Merit of Hungary.

Panu podplukovníkovi patří také zásluhy za navázání spolupráce s partnerskou Vojenskou střední školou v Debrecenu. K hladké spolupráci s partnerskou školou mu napomáhal i fakt, že mluvil plynně maďarsky. Málo kdo ví, že byl i soudním překladatelem z maďarského jazyka.

V květnu 2023 pan podplukovník vážně onemocněl. Nikdo z nás nepochyboval, že takový sporťák, který na výročním přezkoušení strká do kapsy i mnohem mladší kolegy a žáky, tento boj vyhraje. O to více nás zasáhlo, když jsme se dozvěděli o jeho skonu. Pan podplukovník byl člověk, který Vám kdykoliv pomohl, poradil nebo si Vás jen vyslechl.

Vojenská střední škola přišla o velkého člověka a velkého vojáka. Pane podplukovníku, jsme vděčni za vše, co jste pro školu udělal, budete nám moc chybět.

npor. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ