Lyžařské výcviky

Bře 18, 2024

Lyžařský výcvik představuje ve druhém ročníku jednu z důležitých součástí výcviku v rámci vojenské profesní přípravy, kde žáci získávají nejenom dovednosti pro klasické lyžování, ale i schopnosti potřebné pro pohyb v zasněženém terénu.  Na rozdíl od civilních škol není náš lyžařský výcvik pouze sportovní, ale má také za cíl posílit fyzickou kondici a psychickou odolnost.

I letos se účastnily všechny čety druhého ročníku, a i letos se tyto výcviky odehrály v Deštné v Orlických horách. Bohužel počasí, až na výjimky, nebylo vždy úplně ideálně zimní, ale i navzdory tomu se dařilo plnit hlavní úkoly výcviku

Žáci se učili základům lyžování, správné technice a bezpečnostním pravidlům, což vyžaduje koncentraci a trpělivost. Postupně zdokonalovali své dovednosti a překonávali vlastní limity, což je přínosné pro další studium na naší škole.

Lyžařský výcvik však není jen o lyžování samotném. Na řadu tak přišly i další disciplíny jako jsou přesuny na ledu a sněhu, zastavení pádu ve svahu pomocí hůlek, praktická činnost s lavinovým vyhledávačem, pochody a orientace v horském terénu a zdravotní příprava.

Těchto sedm dní na horách však není pouze o sportovních výkonech, ale také o rozvoji osobnosti, charakteru žáků a týmové spolupráci. Poskytuje jim příležitost nejen k fyzické aktivitě, ale také prostor k učení se novým dovednostem, které je připravují na budoucí výzvy a úkoly ve škole i běžném životě.

Na závěr je jistě na místě poděkovat jak žákům za jejich přístup, tak i vyučujícím za jejich profesionálně dobře odvedenou práci.