soubory ke stažení

Výuka

Konzultační hodiny

stáhnout

Harmonogram školního roku 

stáhnout

Harmonogram školního roku – sokolov

stáhnout

hodinové dotace jednotlivých předmětů

stáhnout

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – vojenské lyceum

stáhnout

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – elektrotechnika specialista vzdušných sil

stáhnout

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – elektrotechnika ICT specialista

stáhnout

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – strojírenství

stáhnout

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – podnikání

stáhnout

Žádosti

žádost o uvolnění

stáhnout

žádost o vynesení stejnokroje

stáhnout

žádost o úpravu vnějšího vzhledu

stáhnout

žádost o ukončení vzdělávání

stáhnout

Státní maturita – pro všechny obory

SEZNAM ČETBY KE STÁTNÍ MATURITĚ

stáhnout

Maturitní témata – anglický jazyk

stáhnout

Maturitní témata – matematika

stáhnout

Maturita – vojenské lyceum

hodnocení profilové části maturitní zkoušky

stáhnout

Maturitní témata – fyzika

stáhnout

Maturitní témata – chemie

stáhnout

Maturitní témata – informační a výpočetní technika

stáhnout

Maturitní témata – logistika a vojenská logistika

stáhnout

Maturitní témata – strojírenská technologie a vojenská technika

stáhnout

Maturitní témata – vojenská profesní příprava

stáhnout

Maturita – elektrotechnika

hodnocení profilové části maturitní zkoušky

stáhnout

Maturitní témata – elektrotechnika

stáhnout

Maturitní témata – elektrické a komunikační systémy

stáhnout

Maturita – podnikaní

hodnocení profilové části maturitní zkoušky

stáhnout

Maturitní témata – ekonomika a chod podniku

stáhnout

Maturitní témata – právo, marketing a management

stáhnout

Maturitní témata – účetnictví a daně

stáhnout

Ubytování

přihláška k ubytování – denní studium

stáhnout

přihláška k ubytování – denní studium Sokolov 

stáhnout

přihláška k ubytování – nástavbové dálkové studium

stáhnout

přihláška k ubytování – kombinované studium

stáhnout

Vnitřní řád Domova mládeže VSŠ a VOŠ
ve znění 1. doplňku z 1. 2. 2023

stáhnout

Vnitřní řád Domova mládeže VSŠ a VOŠ – Sokolov
ve znění 1. doplňku z 1. 2. 2023

stáhnout

Stravování

informace o stravování

stáhnout

Návod na registraci online objednavani stravy

stáhnout