První den otevřených dveří v novém roce

Led 11, 2024

V pátek 5. ledna proběhl již třetí den otevřených dveří v tomto školním roce v Moravské Třebové. Počet návštěvníků opět přesáhl šest set, což je skutečnost, která nás nesmírně těší. Věříme, že je tomu tak i díky inovacím, které jsme provedli a které evidentně vedou k lepšímu komfortu našich hostů, ať už se jedná o registraci na konkrétní čas nebo rozšíření prostor pro parkování

I díky poklidnému, i když zamračenému, ale naštěstí ne větrnému nebo deštivému počasí, mohly proběhnout hladce venkovní ukázky Musada, či překonávání překážkové dráhy, které následovaly po úvodní prezentaci pplk. Kropáčka. „Jsme nadšeni, co všechno se žáci dokázali za těch několik měsíců naučit, protože to určitě musí být po fyzické stránce mimořádně náročné,“ reagovala jedna z návštěvnic na ukázku boje zblízka a věří, že se její dcera na jaře proklestí nástrahami přijímacího řízení.

I ve vnitřních prostorech bylo jako vždy mnoho k vidění. Kromě klasických mateřských učeben i prostory pro výuku výpočetní techniky, cizích jazyků nebo odborné pracovny k edukaci v elektrotechnických oborech. „Jsem překvapen, jak rozsáhlý areál to je a kolik je tu možností, lezecká stěna, nebo sauna, to za nás nebylo,“ vtipně reagoval jeden ze starších návštěvníků na vybavení areálu.

Následovaly prezentace ubytovacích kapacit, prostor pro trávení volného času, jídelny a kdo měl zájem, tak i sezení s rekrutačními pracovníky a možnost podání přihlášky.

Jak už je u nás zvykem, skupiny návštěvníků byly provázeny průvodci z řad žáků, kteří po celou dobu odpovídali na veškeré dotazy, které jim byly kladeny.

Na závěr je třeba dodat, že jsme velmi spokojeni s tím, jak dny otevřených dveří v tomto roce probíhaly a velmi si ceníme každého návštěvníka, který si k nám našel cestu. A také věříme, že s mnohými z nich se ještě uvidíme na jaře při přijímacích zkouškách a ještě lépe v září, v den jejich nástupu do školy.