jak se k nám přihlásit ve 4 krocích

Krok 1

Registrace uchazeče

Registrace se provádí on-line na stránkách doarmady.cz, kterou musíte provést nejpozději do 1. poloviny ledna. Po vyplnění formuláře Vám příjde potvrzující e-mail k aktivaci účtu do kariérního centra, kde vyplníte údaje o uchazeči. Následně si domluvíte schůzku (on-line nebo osobní) s rekrutačním pracovníkem. Po absolvování schůzky Vám bude umožněno vybrat termín vyšetření ve vojenské nemocnici.

DALŠÍ KROK

7

Krok  2

Lékařská prohlídka

Termín vstupní lékařské prohlídky si vyberete po přihlášení do kariérního centra. Lékařská prohlídka je u zájemců o studium na vojenské škole prakticky stejná jako v případě budoucích vojáků z povolání.

DALŠÍ KROK

Doporučujeme rezervovat si na prohlídku celý den. Cestovné ani žádné jiné kompenzace se neproplácí. Do nemocnice si uchazeč přineste „výpis z karty“ od svého lékaře, přičemž nesmí být starší 90 dnů.

Jak lékařská prohlídka vypadá?

 • ověření a doplnění údajů týkající se Vašeho zdravotního stavu (anamnézy)
 • měření Vaší výšky a váhy, změření krevního tlaku a tepu
 • vyšetření EKG
 • laboratorní vyšetření moči a krve (například test na přítomnost návykových látek)
 • rentgen hrudních orgánů
 • vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole
 • vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření ústní dutiny a chrupu
 • orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření
 • případné další vyšetření podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu
 • psychologické vyšetření (co Vás na něm čeká, to Vám pochopitelně nevyzradíme)

Pár tipů před prohlídkou:

 • několik týdnů před vyšetřením vysaďte proteinové nebo jim podobné přípravky
 • 2 až 3 dny před vyšetřením nepodstupujte velkou fyzickou zátěž, nepijte žádné energetické a kofeinové nápoje, ani výrazně neměňte složení stravy, například zahájením nějaké diety
 • k vyšetření přijďte nalačno (od půlnoci předchozího dne nejezte tučná a kořeněná jídla, nepijte slazené nápoje a nežvýkejte žvýkačky)
 • k vyšetření moči poskytněte prostřední část vzorku, nikoliv počátek a konec močení
 • nedoporučujeme, aby uchazečky v době menses a také 3 až 4 dny před začátkem a po jeho ukončení podstupovaly laboratorní vyšetření moči
 • vyšetření nelze absolvovat v době akutního onemocnění a v době 10 dnů po jeho odeznění nebo po ukončení léčby. Nastane-li taková situace, je nutné neprodleně informovat své rekrutační místo
 • v případě nejasných výsledků může nemocnice žádat doplňující informace. Tyto informace je nutné předat přezkumné do 30 dnů

Kde se lékařské prohlídky absolvují?

 • Lékařské prohlídky je možné absolvovat na třech místech – v Praze, Brně nebo Olomouci.
7

Krok  3

Přihláška ke studiu

Pokud získáte kladný lékařský posudek, musíte nejpozději do 20. 2. podat přihlášku ke studiu spolu s kladným lékařským posudkem jedním ze 3 způsobů (elektronicky, výpisem ze systému, tiskopisem na adresu naší školy).

Uchazeč, který obdrží záporný lékařský posudek, nebude na naší školu přijat, a tudíž přihlášku na naší školu nepodává.

DALŠÍ KROK

V případě, že uchazeč ještě neobdržel lékařský posudek:

 • Je na zvážení, zda podávat přihlášku na naší školu. Uchazeč může v případě záporného lékařského posudku přijít o jednu volbu střední školy
 • Uchazeč k přihlášce přiloží lístek, na kterém uvede kdy a kde absolvoval lékařskou prohlídky
7

Krok  4

Pozvánky k přijímacímu řízení

Přijímací řízení se koná v termínech vyhlášených MŠMT. Naleznout je můžete na stránkách CERMAT. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Přijímací řízení se skládá z teoretické (český jazyk a matematika) a praktické části (tělesná zdatnost).

DALŠÍ KROK

7

výběr oboru

Aby všechny předchozí kroky dávaly smysl, musíš si u nás především vybrat studijní obor, který ti bude nejvíce vyhovovat.

Vojenské lyceum

Elektrotechnika - specialista vzdušných sil

Elektrotechnika - ICT specialista

Strojírenství