historie

náš příběh

V průběhu let

^
1922-1934

Menšinové gymnázium

V objektu bývalého utečeneckého tábora je zřízeno gymnázium pro potomky ruských imigrantů prchajících z Ruska po Říjnové revoluci.

^
1934

Jednotka československé armády

Od tohoto roku lze datovat historii areálu jako vojenského objektu, když je do něj umístěna jednotka čs. armády.
^
1935

Státní vojenské reformní reálné gymnázium

V objektu působí Státní vojenské reformní reálné gymnázium, za jehož tříletou historii školu navštěvovalo přes 700 studentů. Řada z nich se později zapojila do protifašistického odboje.

^
1939 -1945

Zajatecký tábor

Objekt slouží jako zajatecký tábor francouzských, britských a jugoslávských důstojníků. V tomto období táborem prošlo přes 4500 příslušníků výše uvedených armád.

^
1945-1949

Velení 11. tankové brigády

Po druhé světové válce v objektu sídlí velení 1. tankového sboru a od roku 1947 velitelství 11. tankové brigády.

^
1949-1996

Vojenské gymnázium Jana Žižky

Objekt opět slouží původnímu účelu jako škola.  Nejprve nese název Vojenská škola Jana Žižky a v roce 1969 je přejmenován na Vojenské gymnázium Jana Žižky.

^
1996-2006

Střední technická škola Ministerstva obrany

Škola zahajuje spolupráci s Československou obcí legionářskou a v objektu je zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany. Posláním instituce je výchova všestranně připravených profesionálů v duchu demokratických hodnot.

^
1997

Škola Čs. obce legionářské

Škola nese čestný název Škola Čs. obce legionářské a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé generace jí byl předán legionářský prapor.

^
2006

VSŠ a VOŠ  Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Název školy je upraven na Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

^
2014

Nový znak školy

V součinnosti s Vojenským historickým ústavem představuje škola svůj nový znak, který tvarově vychází ze znaku Státního vojenského reformního reálného gymnázia z roku 1935.

galerie