Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Studium je určeno pro vojáky z povolání, zejména praporčické funkce a občanské zaměstnance rezortu MO.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v AČR a státní správě jako bezpečnostní referent veřejné správy. V soukromém sektoru se uplatní například v médiích, diplomacii a v mezinárodních institucích.

Co u nás získáš

N

Jazykové zkoušky z anglického jazyka STANAG 6001

N

Dovednosti pro kvalitní krizové manažery na útvarech

N

Certifikát ECDL. Více zde.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KÓD OBORU: 91-11-N/01
DÉLKA STUDIA: 3 roky
FORMA STUDIA: kombinovaná
UKONČENÍ: Absolutorium

přihláška

přijímací řízení

plán soustředění

časté dotazy