Podnikání

Studium je určeno především pro vojáky AČR, kteří již dříve získali výuční list a k výkonu své funkce potřebují vzdělání s maturitní zkouškou. Školní vzdělávací program připravuje všeobecně vzdělané absolventy s ekonomickou odborností, kteří jsou schopni přizpůsobit se specifickým potřebám jednotlivých vojenských útvarů a umožňuje jim další kariérní růst v rámci AČR.

Vzdělávací proces je organizován formou tříletého dálkového studia. Výuka ve všech třech ročnících je realizována formou deseti týdenních soustředění za školní rok, tzn. přibližně jeden týden za měsíc. Během každého soustředění absolvuje žák 22 vyučovacích hodin, tj. celkem 220 hodin za školní rok.

Cílem odborné náplně studia je příprava pro rozšíření možností v karierním postupu vojáků v rámci AČR.

Vojáci z povolání podávají žádost o vyslání ke studiu služebním postupem pravomocnému orgánu k udělení souhlasu.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

KÓD OBORU: 64-41-L/51
DÉLKA STUDIA: 3 roky
FORMA STUDIA: Dálkové
UKONČENÍ: Maturitní zkouška

přihláška

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro cizince

plán soustředění

časté dotazy

soubory ke stažení