Struktura školy

velení

oddělení vzdělávání

školní jednotky

Volný čas

Velení školy

plk. gšt. Ing. Milan KALINA

Velitel školy

973 274 200
kalina@vsmt.cz

pplk. ING. PAVEL ŠŤASTNÝ

Zástupce velitele

973 274 217
stastny@vsmt.cz

NEOBSAZENO

Náčelník štábu

nprap. Stanislav SMITAL

Vrchní praporčík

973 274 264
smital@vsmt.cz

Oddělení vzdělávání

pplk. Ing. et Ing. Ondřej Kropáček

Náčelník oddělení vzdělávání

973 274 276
kropacek@vsmt.cz

mjr. Mgr. Ing. Petr TATALÁK

Vedoucí učební skupiny vojenské profesní a tělesné přípravy

973 274 304
tatalak@vsmt.cz

Mgr. Klára MOTLOVÁ

Vedoucí učební skupiny jazykové a humanitní

973 274 300
motlova@vsmt.cz

RNDr. Iveta WILNEROVÁ

Vedoucí učební skupiny přírodovědné

neobsazeno

Vedoucí učební skupiny odborných předmětů

973 274 267
subert@vsmt.cz

Studijní oddělení

973 274 207
973 274 242

školní jednotky

mjr. Ing. Bc. Vojtěch Byrtus

Velitel 1. školní roty

973 274 255
byrtus@vsmt.cz

MJR. ING. PAVEL RAJJ

Velitel 2. školní roty

973 274 338
rajj@vsmt.cz

kpt. Bc. Roman Brabec

Velitel 3. školní roty

973 296 601
brabec@vsmt.cz

Volný čas

kpt. Mgr. Ivan STANKO, Dis.

Kaplan

973 274 175
stanko@vsmt.cz

Ing. Jaroslav FLIEGER

Vedoucí skupiny humanitní služby

973 274 341
flieger@vsmt.cz

školní poradenské pracoviště