výuka

výcviky a stáže

maturitní zkoušky

odkazy

soubory ke stažení

slib žáka

výcviky a stáže

1. ročník

Adaptační proces po nástupu do školy – 2 týdny

Odborný výcvik – vševojsková příprava – 2 týdny

2. ročník

Odborný výcvik – plavání – v průběhu školního roku

Odborný lyžařský výcvik – Deštné v Orlických horách – 1 týden

Odborný výcvik – chemická příprava – Liberec – 1 týden

Zdravotnická příprava – FVZ UO Hradec Králové – 1 týden

Odborný výcvik elektrotechniky a strojírenství – VeV-VA Vyškov – 2 týdny

3. ročník

Odborný výcvik – plavání – v průběhu školního roku

Odborný výcvik – sebeobrana – 1 týden

Odborný výcvik – vojenské plavání – Vltava – 1 týden

Odborný výcvik elektrotechniky a strojírenství – VeV-VA Vyškov – 2 týdny

4. ročník

Odborný výcvik – vševojsková příprava – 7. mechanizovaná brigáda – VVP Libavá – 2 týdny

Odborný výcvik elektrotechniky a strojírenství – VeV-VA Vyškov – 2 týdny

státní maturitní zkouška

Státní maturitní zkoušky jsou pro všechny naše studijní obory stejné. Skládají se ze dvou částí:

Český jazyk a literatura (didaktický test).

Cizí jazyk (volba Aj, Rj, Nj, Fj) nebo matematika (didaktický test).

profilová část maturitní zkoušky

VOJENSKÉ LYCEUM - PROFILOVÁ ČÁST

 

Vojensko-strojírenský blok

 • Český jazyka a literatura (písemná a ústní zkouška).
 • Vojenská profesní příprava (praktická zkouška).
 • Strojírenská technologie (ústní zkouška).
 • Volitelně z matematiky, fyziky, chemie nebo IVT (ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) – pouze v případě zvolení této zkoušky ve společné části.

Vojensko-logistický blok

 • Český jazyka a literatura (písemná a ústní zkouška).
 • Vojenská profesní příprava (praktická zkouška).
 • Logistika a vojenská logistika (ústní zkouška).
 • Volitelně z matematiky, fyziky, chemie nebo IVT (ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) – pouze v případě zvolení této zkoušky ve společné části.

Více informací ke stažení zde.

 

 

ELEKROTECHNIKA - PROFILOVÁ ČÁST
 • Český jazyka a literatura (písemná a ústní zkouška)
 • Elektrotechnika (Základy elektrotechniky, Elektrotechnologie, Elektrotechnická
  měření, Elektronika.)
 • Elektrotechnické a komunikační systémy (Číslicová technika, Elektrická zařízení,
  Elektrické stroje a přístroje, Elektrotechnické a komunikační systémy v AČR,
  Automatizace).
 • Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku.
 • Cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) – pouze v případě zvolení této zkoušky ve
  společné části.

 

Více informací ke stažení zde.

 

STROJÍRENSTVÍ - PROFILOVÁ ČÁST

Profilová část maturitní zkoušky je složena ze dvou zkoušek ústních a zkoušky praktické.
a. Ústní zkoušky prokáží obecné znalosti absolventa v předmětech Stavba a provoz strojů a
Strojírenská technologie.
b. Praktickou zkoušku lze konat volitelně z jednoho ze dvou maturitních předmětů:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů bude konaná formou vylosování zadání v den
  zkoušky a následně zpracování a odevzdání práce. Čas na vypracování a odevzdání práce
  je od skončení zadání stanoven na 4 hodiny čistého času.
 • Dlouhodobá praktická maturitní práce, kdy žáci na začátku 4. ročníku dostanou zadání
  práce, na které pracují v průběhu školního roku. Práce je zakončena obhajobou před maturitní komisí.
PODNIKÁNÍ - PROFILOVÁ ČÁST
 • Český jazyka a literatura (písemná a ústní zkouška).
 • Ekonomika a chod podniku (ústní zkouška).
 • Marketing, management a právo (ústní zkouška).
 • Praktická maturitní zkouška z účetnictví (praktická zkouška).
 • Cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) – pouze v případě zvolení této zkoušky ve
  společné části.

 

Více informací ke stažení zde.

odkazy

Rozvrh konzultačních hodin, hodinové dotace pro jednotlivé předměty či harmonogram školního roku si můžete stáhnout zde.

Rozvrh hodin

otevřít