Žáci prolévali krev

Ani nepřízeň počasí v podobě hustého sněžení neodradila 32 žáků vojenské střední školy od jejich dobrého úmyslu darovat tekutinu nejcennější – lidskou krev. Svitavská nemocnice se tak dne 5. února 2020 v dopoledních hodinách stala útočištěm mladých mužů a žen, z nichž většina darovala krev poprvé. V přestávce mezi učením a výcvikem si tak našli chvíli, aby dali naději lidem, kteří jejich krev potřebují. Trocha osobního nepohodlí je pak neodradila od toho, aby se hned na místě přihlásili na další odběr v květnu. Toho se však zúčastní pouze část dnešních dárců, protože většina z nich se již bude intenzivně připravovat na maturitní zkoušky. I ti si však s sebou odnáší ochotu a dobrou vůlí pomoci ostatním lidem ve svém budoucím působišti. Podařilo se tak rozšířit dárcovskou základnu a někteří z žáků se již po prvním odběru zajímali o možnosti darování plazmy, červených krvinek či dokonce kostní dřeně. Poděkování patří i sestřičkám z transfúzního úseku Svitavské nemocnice, které našim žákům připravily příjemné a vstřícné prostředí. Naše škola, na oplátku, mohla nabídnout své žáky, kteří své vrstevníky převyšují v mnoha ohledech důležitých pro dárcovství krve.

mjr. Ing. Pavel ŠŤASTNÝ

krev.jpg krev1.jpg