Návštěva z Velvyslanectví Maďarské republiky

Dne 15. ledna 2020 přivítali hlavní funkcionáři na půdě školy velvyslance Maďarské republiky dr. Miklóse Borose a vojenského leteckého přidělence plukovníka Zsolta Annuse.

Vzhledem k tomu, že VSŠ a VOŠ MO dlouhodobě spolupracuje s vojenskou školou v Debrecenu, a každoroční výměnné stáže mají již pevné místo v životě školy, byla tato návštěva jen dalším krokem v prohloubení spolupráce. Cílem návštěvy, která se uskutečnila na žádost pana velvyslance, bylo seznámit se s chodem jediné vojenské střední školy na území ČR. Nutno dodat, že zástupci naší školy měli již několikrát možnost zúčastnit se akcí pořádaných panem velvyslancem. Velitel školy plk. gšt. Zdeněk Macháček nejprve seznámil vzácnou návštěvu s výchovně-vzdělávacím posláním školy, s obory vzdělání a s dalšími oblastmi života na naší škole. Mimo jiné vyzdvihl, že: „Jako jediná střední škola jsme schopni zajistit absolventům zaměstnání. Žáci, kteří chtějí pokračovat v kariéře u Armády České republiky, mají zajištěnou pozici u útvarů nebo pokračují ve studiu na Univerzitě obrany. Jednotlivé útvary si absolventy školy velice chválí.“ Po zodpovězení otázek, především ze strany pana velvyslance, následovala prohlídka areálu školy, která zahrnovala nejen ukázku vybavenosti školy, ale i ukázky dovedností žáků při výcviku na lezeckém trenažéru JAKUB, při nácviku prvků boje z blízka MUSADO a také návštěvu výuky.

Během rozhovorů pan velvyslanec opakovaně projevoval chválu na adresu naší školy. Mimoto také uvedl, že jej velice těší současná spolupráce a vyjádřil zájem o další prohlubování partnerské spolupráce mezi středními vojenskými školami, která by měla být podpořena i podepsáním dohody MO o oboustranné spolupráci mezi našimi státy. Dle sdělení plukovníka Annuse maďarská strana již návrh této dohody dokončuje.

Na závěr návštěvy se pan velvyslanec zapsal do kroniky školy.

npor. Michaela Macounová

dsc-6087.jpg dsc-6091.jpg dsc-6134.jpg dsc-6140.jpg dsc-6162.jpg p1090268.jpg p1090286.jpg p1090304.jpg p1090320.jpg p1090337i.jpg