Maturita – formalita?

Ve středu 10. dubna 2019 v 11:00 se všichni maturanti sešli v kinosále školy k zahájení maturit. Zástupce velitele popřál žákům hodně štěstí a představil předsedu komise, který ve středu a ve čtvrtek bude dohlížet na průběh písemných částí maturit. Za žáky Antonín Šanovec přednesl slib maturanta. Na závěr zazněla státní hymna.

Na maturanty již čekal oběd, aby mohli po půl jedné zasednout do lavic a po potřebné administrativě, v přesně stanovený čas, se konečně dostali k tomu, co pro ně bylo nejdůležitější - odtajnění šesti témat pro slohovou práci. Nervozita byla patrná na všech a talismanů bylo také mnoho. Žáci byli rozděleni do učeben vždy tak, aby byly dodrženy všechny předem stanovené podmínky.

Všichni maturanti zvládli odevzdat práci ve stanoveném čase a snad se jim povedla dle jejich nejlepších možností. Úleva po zvládnutí se dala vyčíst z většiny tváří. Teď nastal čas na administrativu pro CERMAT k vyhodnocení výsledků. Na ty si budou muset maturanti ještě počkat.

Ve čtvrtek ještě písemné práce z cizího jazyka dle výběru každého a pak čtrnáct dní na doladění vědomostí pro didaktické testy, které proběhnou 2. a 3. května. Všem maturantům přejeme hodně štěstí.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg