Slavnostní nástup školy k 20. výročí vstupu ČR do NATO

V úterý 12. března 2019 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance - NATO. Za přítomnosti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a žáků školy proběhlo slavnostní vztyčení vlajky NATO a státní vlajky České republiky. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany, kde je shrnut význam a historie procesu přistoupení k Severoatlantické smlouvě. Mimo jiné zaznělo: „Máme hrdou profesionální armádu složenou z odborníků a specialistů, které doplňují vlastenci z řad aktivní zálohy. Ze služebního poměru se stalo prestižní povolání, které se těší u veřejnosti vysoké důvěře.“

Jelikož na 15. března připadá 80. výročí dne, kdy vojska nacistického Německa vkročila do okleštěné Československé republiky, připomněli jsme si i toto výročí. Žák čety C3B Martin Blažek ve svém proslovu zmínil nezlomitelnost českého obyvatelstva: “Velká část českého obyvatelstva vychovaná v demokratických a humanitních hodnotách si za okupace udržela vnitřní vzdor a mnozí se zapojili do odboje. Jejich hrdinské činy motivované láskou k vlasti je třeba si neustále připomínat, aby během dalších let neupadly v zapomnění.“

Poté zástupce velitele ukončil nástup, žáci se přesunuli do výuky a ostatní přítomní šli plnit své každodenní úkoly.

Lucie Vašáková, DiS.

dsc-1080.jpg dsc-1090.jpg dsc-1091.jpg dsc-1101.jpg dsc-1110.jpg dsc-1126.jpg dsc-1136.jpg dsc-1141.jpg dsc-1148.jpg dsc-1152.jpg dsc-1156.jpg dsc-1157.jpg