Odborný lyžařský výcvik 2019

Součástí výuky druhých ročníků je týdenní odborný lyžařský výcvik v průběhu ledna a února. I letos proběhl v Deštném v Orlických horách. Díky zaměření oborů se žáci učili nejen sjezd, ale vyzkoušeli i běžky a přesun na sněžnicích. Výcvik byl proto koncipován ve dvou fázích.

V první fázi (sobota, neděle) žáci absolvovali přesuny na sněžnicích a běžkách. Přesun na sněžnicích byl zaměřen i na topografii, základy přežití a pohyb v neznámém horském terénu. Žáci si tak ověřili své teoretické znalosti v praxi. Díky náročnosti si někteří sáhli na dno svých fyzických a psychických sil.

Ve druhé fázi výcviku (pondělí – čtvrtek) již probíhala výuka technik sjezdového lyžování. Mezi žáky se našli i tací, kteří si lyžování poprvé vyzkoušeli až na výcviku a tento sport se jim zalíbil. Týdenní pobyt mimo školu je i příležitostí ke stmelení kolektivů.

K velmi dobrému průběhu a vysoké náročnosti výcviku přispěly skvělé sněhové a povětrnostní podmínky a v neposlední řadě i instruktoři zabezpečující samotný výcvik.

text: mjr. Petr Tatalák

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg