Výcvik před maturitou z vojenské profesní přípravy

Od 19. do 30. listopadu 2018 probíhal ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá komplexní polní výcvik 73. tankového praporu s názvem COVEREX 2018. Výcviku se účastnili mimo jiné i naši žáci ze 4. ročníků.

Žáci oboru vojenské lyceum v rámci praxe u útvarů AČR absolvují komplexní polní výcvik, který má za cíl studentům přiblížit reálný život vojáka z povolání na nepřetržitém vojenském výcviku. K jednotlivým četám byli přiřazeni instruktoři, kteří mají za úkol nejen řídit výcvik po odborné stránce ale také předat zkušenosti, které v průběhu kariéry nasbírali. Hlavním tématem výcviku byla vševojsková příprava.

První část se zaměřila na získání a osvojení teoretických znalostí k dané problematice. Nabyté znalosti byly průběžně prověřovány v praxi. Žáci si podobně jako studenti UO prošli ženijní, taktickou, střeleckou, zdravotní a chemickou přípravou. Vše bylo směřováno k úspěšnému zvládnutí komplexního polního výcviku, který je čekal v druhé polovině. Pro žáky byl připraven přesun s plnou polní do prostoru, kde bylo úkolem zaujmout rozmístění mimo boj a připravit se na přečkání noci. Druhý den se vrátili do tábora, kde pro ně byla připravena bojová hra družstev v podobě 9 stanovišť: CIED, rozebírání a skládání útočné pušky CZ BREN na čas, ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), bojové drily a úkoly z ženijní, spojovací, topografické a zdravotní přípravy. Během výcviku se žákům vystřídalo různé počasí přes bláto, sníh až po mráz. Na závěr bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo. Za naši školu je to četa C4C.

Lucie Vašáková, DiS.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg