Žáci školy jako instruktoři na letních vojenských táborech

V měsíci srpnu jsme navštívili dva vojenské tábory, které jsou sice od sebe vzdáleny 200 km, ale na obou působili žáci naší vojenské střední školy jako instruktoři. Jako první jsme navštívili vojenský tábor pořádaný Brannými oddíly ČR v Žítkové u Uherského Brodu. Po prohlédnutí prostor kasáren (kempu), kde účastníci měli na pokojích v komínkách vyskládanou výstroj, nás čekala ukázka stanovišť, kde se účastníci tábora učí stavět přístřešky, maskovat je, nasazovat si plynovou masku a poté ji i vyzkoušet v praxi, překonávat překážkovou dráhu, provádět orientaci v terénu, atd. Po této ukázce nám byla předvedena pěší patrola, či přepad vozidla protivníka. Po obědě jsme měli s příslušníky tábora besedu o Armádě ČR i naší vojenské střední škole. Na závěr návštěvy jsme se zúčastnili nástupu účastníků tábora s pořadovou přípravou, kde jsme mohli sledovat, co vše již stačili zvládnout. Absolventi letního vojenského tábora jsou připraveni se v budoucnu ucházet o studium na naší vojenské střední škole.

Hned druhý den následovala návštěva vojenského tábora v Králíkách, který se již 4. rokem nachází vedle Vojenského muzea Králíky, potažmo u K-S 14 U cihelny. Ve dvou turnusech, zvlášť pro mladší děti a starší děti, také ve funkcích instruktorů pomáhali naši žáci. Proběhla beseda s účastníky o Armádě ČR a naší vojenské střední škole. Děti měly mnoho zajímavých i překvapivých dotazů. Děti se také měly možnost zúčastnit povýšení našich přítomných žáků do vyššího ročníku, kde jim k tomuto poblahopřáli i bývalí žáci školy, kteří dnes už slouží u 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi, jako vojenští výsadkáři.

Všude bylo na naše žáky slyšet jen slova chvály a také prosby o výpomoc i v příštím roce. Děkujeme všem našim žákům za jejich aktivitu a reprezentaci školy v průběhu letních prázdnin.

text a foto: vrchní praporčík školy nprap. Tomáš REIMER

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg