Pochod I.P.A. v Hranicích

Dne 10. června 2017 proběhl v Hranicích 3. ročník pochodu I.P.A., který pořádaly složky místní policie spolu s tamějšími vojenskými útvary pro zájemce z řad ozbrojených složek, ale i z řad vojenských fanoušků a historických klubů podporovaných širokou veřejností.

Možnost účasti využilo i několik našich žáků. Absolvovali trasy po okolí Hranic, Teplic nad Bečvou a v přilehlých obcích, které byly dlouhé 27 nebo 36 kilometrů. Zajímavostí jedné z tras bylo, že část úseku procházela Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi, kde účastníky doprovázeli průvodci a podávali odborný výklad o této přírodní památce.

Všichni studenti stanovené trasy úspěšně v limitu dokončili. Pochod byl o to náročnější, neboť ten den celé dopoledne intenzivně pršelo a tak už od startu se účastníci pohybovali promoklí.

npor. Mgr. Pavel Polášek, MBE

p1060909.jpg p1060911.jpg p1060913.jpg p1060915.jpg p1060916.jpg p1060959.jpg p1060960.jpg