Spolupráce s Hradní stráží

Dne 1. března 2017 se uskutečnila beseda žáků školy s vrchním praporčíkem Hradní stráže št. prap. Miroslavem Filipčíkem a dalšími dvěma příslušníky, kteří jsou absolventy naší vojenské střední školy. Vrchní praporčík seznámil zájemce s historií, tradicemi, výcvikem a samotnou službou. Žáci byli také obeznámeni s pravidly, které musí budoucí příslušníci Hradní stráže splňovat. Po prezentaci s fotografiemi se odpovídalo na otázky, mj. i na další aktuality ze života Hradní stráže. Na závěr si několik zájemců z řad žáků 4. ročníků popovídalo o možnosti služby u tohoto útvaru.

text: vrchní praporčík školy nprap. Tomáš REIMER, foto: žák 2. ročníku Ondřej Havlíček

01.jpg 02.jpg 03.jpg 05.jpg 06.jpg