Setkání ke vzdělávání v Moravské Třebové

Ve dnech 24. – 25. ledna 2017 proběhlo na naší škole jednání pracovních skupin Ministerstva obrany ČR a SR v oblasti vzdělávání. První den byl věnován střednímu školství. Druhý den pokračoval program ve vyhodnocování a plánování spolupráce v oblasti vzdělávání personálu ozbrojených sil.

Dříve měli ve Slovenské republice 6 středních vojenských škol a 4 vysoké školy. V současné době mají jednu vysokou školu, ale žádnou školu střední. Slovenská strana má zájem na otevření střední školy a prohlubování vzájemné spolupráce Univerzity obrany a Akadémie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika.

Setkání začalo prezentací velitele školy, kde zaznělo vše důležité o naší škole. Při prezentaci velitel vyzdvihl i fungování žáků při reprezentaci školy: „ Jsem hrdý na to, jak se žáci umí chovat při pietních aktech.“ Zároveň i upozornil: „ Škola je náročná jak po fyzické, tak po psychické stránce.“ Po prezentaci zaznělo několik dotazů i pochvalných hodnocení. Pan plukovník Radoslav Ivančík řekl: „My vám tú vašú strednú školu v dobrom závidíme.“ Zároveň ocenil, že škola vede žáky k vlastenectví a ochraně země. Všichni přítomní byli překvapeni množstvím nabízených zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.

Poté následovala prohlídka areálu školy včetně ukázek - využití lezeckého trenažéru Jakub, sebeobrana, překážková dráha, střelnice. Bylo velmi příjemné poslouchat chválu na školu a šikovnost žáků. Všichni si ale dobře uvědomují, kolik je za tím práce a úsilí. Jako poslední zastávka bylo naše muzeum. Celý den byl zakončen společnou pracovní večeří Na Písku, aby byla prohlídka kompletní.

Druhý den došlo k samotnému vyhodnocení Plánu spolupráce v oblasti vzdělávání personálu ozbrojených sil a rezortu obrany ČR a SR v roce 2016 a odsouhlasení plánu na rok 2017.

Děkujeme všem účastníkům za návštěvu naší školy. Bylo nám ctí zabezpečit toto jednání.

Lucie Vašáková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg