K9 TCCC v Moravské Třebové

K9 TCCC v Moravské Třebové

Minulý týden se na naší škole pořádal prestižní mezinárodní kurz K9 TCCC (K9 je anglická zkratka pro jednotky využívající služební psi, TCCC – Tactical Combat Casualty Care – neboli ošetření v boji). Kurz byl pod vedením amerických i českých instruktorů, a kromě...
Lyžařské výcviky

Lyžařské výcviky

Lyžařský výcvik představuje ve druhém ročníku jednu z důležitých součástí výcviku v rámci vojenské profesní přípravy, kde žáci získávají nejenom dovednosti pro klasické lyžování, ale i schopnosti potřebné pro pohyb v zasněženém terénu.  Na rozdíl od civilních škol...
85 let od okupace čech a moravy

85 let od okupace čech a moravy

V pátek 15. března 2024 se 4 žáci z Moravské Třebové a 2 žáci pobočky Sokolov spolu s mjr. Rajjem zúčastnili vzpomínkové akce 85 let okupace Čech a Moravy před sochou Tomáše G. Masaryka naproti Pražskému hradu. Žáci z pobočky Sokolov to vzali se ctí a nacvičili i...
První den otevřených dveří v novém roce

První den otevřených dveří v novém roce

V pátek 5. ledna proběhl již třetí den otevřených dveří v tomto školním roce v Moravské Třebové. Počet návštěvníků opět přesáhl šest set, což je skutečnost, která nás nesmírně těší. Věříme, že je tomu tak i díky inovacím, které jsme provedli a které evidentně vedou...
podplukovník ing. Viliam Beke

podplukovník ing. Viliam Beke

Dne 22. 12. 2023 nás zarmoutila zpráva o odchodu našeho dlouholetého kolegy, kamaráda a mentora podplukovníka v. v. Ing. Viliama BEKEHO. Podplukovník BEKE se narodil 7. 7. 1963 v Komárnu a s Vojenskou školou byl spjat již od útlého věku. Dovolte nám, abychom Vám cestu...