Nástup k ukončení školního roku 2023/2024

Čvc 4, 2024

V pátek 28. června proběhl slavnostní nástup k ukončení školního roku 2023/2024 a byl významný v mnoha aspektech. Jednak odkazoval na Den ozbrojených sil, který tento rok připadl na neděli 30. června, také byl vyvrcholením i ukončením školního roku a v neposlední řadě při něm byla předána ocenění vybraným jednotlivcům za usilovnou a dobrou práci.

Tento slavnostní akt začal přečtením rozkazu ministryně obrany Jany Černochové, k již zmíněnému Dni ozbrojených sil k nastoupeným žákům, vojákům, učitelům a zaměstnancům školy.

Velmi milou povinností bylo poděkování pětici vojáků, kteří byli za odsloužená léta v armádě odměněni medailí ozbrojených sil České republiky. Nedílnou součástí bylo také ocenění vybraných žáků, za svědomité plnění jejich povinností, vzornou reprezentaci školy, nebo sportovní výkony a úspěchy.

Zástupce velitele školy podplukovník Pavel Šťastný provedl vyhodnocení měsíce červen. V něm nezapomněl zmínit úspěšné splnění náročných úkolů. Žáci se například výborně prezentovali na prestižním mezinárodním cvičení chemických vojsk Coronat Mask, organizovaném 31. plukem z Liberce. Také proběhla mimořádně přínosná odborná stáž prvního ročníku oboru Elektrotechniky – ICT specialista v Lipníku nad Bečvou, která byla zajištěna ve spolupráci s Agenturou komunikačních a informačních systémů. Nechybělo ani zhodnocení úspěšné účasti na množství prezentačních akcí ne veřejnosti, kterými byl červen naplněn. Za všechny snad jmenujme Modré nebe v Havlíčkově Brodě nebo Den s hrdiny v areálu muzea Tatry Kopřivnice.

Velmi podstatnou záležitostí bylo i rozloučení s jedním z hlavních funkcionářů školy. Po více než šesti letech aktivní a svědomité služby opouští řady naší školy vrchní praporčík Stanislav Smital. Jeho kroky dále povedou na Univerzitu obrany a my mu přejeme hodně úspěchů v jeho barvité kariéře a za jeho práci moc děkujeme.

Své působení na naší škole ukončila i paní učitelka Martina Čechalová, pan učitel Michal Šašma a paní psycholožka Hana Vaňková. I jim patří velký dík za odvedenou práci a přejeme mnoho štěstí na jejich další cestě.

S žáky si také v úzkém kolektivu pohovořili patroni jejich ročníků, kteří byli přítomni. Martin Karvan, Miloš Prášil, Jiří a Lukáš Hirkovi si se svými svěřenci mimo jiné zhodnotili uplynulý rok a popřáli jim mnoho štěstí do toho dalšího.

Nechybělo ani rozloučení velitelů s žáky, popřání příjemného odpočinku v průběhu prázdnin, tak aby návrat do školních lavic proběhl v plné síle.

npor. Mgr. Jan Konopčík