První stáž u Centra nasaditelných systémů

Čvn 26, 2024

Minulý týden absolvovala četa E1B odbornou stáž v Lipníku nad Bečvou. Zde má jednu ze svých součástí Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS).

Stáže se s četou účastnil i třídní učitel, nadporučík Josef Vytřísal, kterého jsme se zeptali na pár otázek:

Můžete nám, prosím, stručně popsat obor Vaší třídy, tedy Elektrotechnika ICT specialista? 
Tento obor je zcela nový a je vlastně reakcí na zvyšující se poptávku Armády České republiky, co se týče odborníků ve vojenských IT a radiokomunikačních dovednostech. Komunikační a kybernetické technologie se velmi rychle rozvíjí, a to i ve vojenské oblasti, proto je potřeba na to reagovat, ideálně už v rámci středoškolského studia na naší škole. Jsme moc rádi, že se tento studijní obor daří realizovat, rozvíjet a postupně zdokonalovat, a to i formou této stáže v Lipníku.

Ano, tento týden se nacházíte se svojí třídou v Lipníku nad Bečvou, kde má svoji pobočku i Agentura komunikačních a informačních systémů. Můžete nám říct, proč a jak vůbec vznikla?
Agentura KIS mimo jiné zajišťuje propojování informačních a komunikačních systémů, a to nejen napříč resortem Armády České republiky, ale i v mezinárodní spolupráci koaličních sil NATO. Jedna z jejích hlavních lokalit je i zde v Lipníku, a také díky tomu, že jsem zde dříve působil, se povedlo tuto stáž realizovat.

Můžete alespoň v hlavních bodech prozradit, co bylo náplní stáže?
Především jsme chtěli studenty seznámit s technikou na vybraných jednotlivých úsecích. Organizace této akce byla náročná, protože se jednalo o první stáž tohoto druhu. Přesto se, z mého pohledu, celá akce mimořádně vyvedla a byla přínosná jak pro studenty, tak jejich instruktory. Vnímám, jak náročné bude udržet aktuální tempo s vývojem techniky spojovacích vojsk. Měli jsme možnost vidět nejmodernější inovace v praxi a získat cenné poznatky, které by při běžné školní výuce bylo velmi obtížné zabezpečit. Nabyté poznatky a zážitky budou nepochybně přínosem pro další výuku a profesní rozvoj a velmi si jich cením.

Co myslíte, že mohlo být tím největším zážitkem z této stáže?
Určitě to bylo seznámení s obrněným vozidlem TITUS 6×6. Je to moderní, špičkově vybavené vozidlo s technologickou místností a balistickou ochranou, určené pro zajištění komunikace mezi jednotkami v terénu, navíc kompatibilní s ostatními armádami NATO. Byl zážitek ho vidět a zkusit si na něm dílčí úkoly.

Co si, podle Vás, mohli studenti po tomto týdnu odnést?
Určitě si odnesli neocenitelné zkušenosti. Poznali vojenský útvar, kde pravděpodobně mnozí z nich budou v budoucnu působit. Seznámili se s nejmodernějšími technologiemi spojovacích vojsk. Skvělé bylo i to, že si mohli všechno doslova osahat. Kolegové z Lipníka se jim věnovali naplno několik dní v kuse a oni si pod jejich dozorem mohli vyzkoušet některé druhy jejich činnosti. Pro studenty prvního ročníku střední školy je to naprosto nezapomenutelný zážitek. Rád bych zmínil, že je oboustranný zájem, aby podobných příležitostí bylo v budoucnu více. Také bych chtěl zdůraznit, že jsem od studentů, kteří se stáže zúčastnili, obdržel velmi pozitivní zpětnou vazbu. Stejně tak i samotní organizátoři akce vyjádřili svou spokojenost s přístupem a zájmem našich žáků. Za sebe, naši školu i naše studenty bych chtěl poděkovat za tuto úžasnou příležitost. Opomenout nemohu ani profesionální přístup a úsilí všech, kteří se do organizace stáže zapojili. Skvěle připravená akce. Děkujeme.

A my děkujeme za rozhovor.
Rádo se stalo.

Jak už bylo uvedeno, organizace této stáže byla v režii AKIS, konkrétně Centra nasaditelných systémů v Lipníku nad Bečvou. Tímto jim ještě jednou patří velký dík za bezvadnou organizaci a průběh celé stáže. Žáci byli nadšeni, že si mohli vyzkoušet teoretické dovednosti v praxi. Pevně věříme, že podobné akce se budou uskutečňovat i v budoucnu.

npor. Mgr. Jan Konopčík