Hotovo! Maturanti slavnostním vyřazením ukončili své studium

Čvn 14, 2024

Ve čtvrtek 6. června se při slavnostním nástupu rozloučila se svým studiem na vojenské škole více než stovka letošních maturantů. Ceremoniál proběhl na nástupišti před hlavní budovou. Tímto významným dnem završili své čtyřleté, v případě dálkového studia tříleté, úsilí.

Jak už je milou tradicí, pozvání na vyřazení přijala i řada významných hostů. Za všechny jmenujme ředitele odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka Ministerstva obrany JUDr. Jaroslava Daňka, zástupce náčelníka generálního štábu generálmajora Miloslava Lafeka, nebo místostarostu města Moravská Třebová Václava Dokoupila.

Slavnostní nástup byl zahájen průletem bojových letounů L-159 Alca a hlášením veliteli školy. Na řadu přišly projevy pozvaných hostů, v nichž především poděkovali žákům za jejich mnohaletou práci, ocenili jejich práci, která je dovedla až k dnešnímu dni a nezapomněli opomenout důležitost kroků jejich dalšího směřování, ke kterým jim popřáli mnoho štěstí, ať už se budou ubírat směrem k vysokoškolskému vzdělání na Univerzitě obrany, nástupu k útvarům Armády České republiky, nebo i pokračováním v civilním sektoru. Jako poslední přednesl svůj projev velitel školy, plukovník Milan Kalina, který především vyjádřil hrdost nad tím, že mohl být součástí úspěšného studia letošních maturantů.

Následně byla předána maturitní vysvědčení, ročenky školy a nechybělo ani ocenění žákům, kteří v průběhu studia prokazovaly mimořádné výkony, přínos i reprezentaci školy s gratulacemi významných hostů a velitele. Po této ceremonii přišlo na řadu, poděkování ze strany žáků v podobě projevu Dominika Michaela Koyše.

Na závěr zazněla státní hymna a nad hlavami účastníků i návštěvníků prolétl vrtulník Mi-171Š, přičemž vše vyvrcholilo slavnostním pochodem, po jehož konci maturanti vyhodili oslavně do vzduchu své čepice. To byl i moment, kdy se mohli absolventi již tváří v tvář setkat s rodiči a přáteli, kteří slavnostnímu aktu po celou době trpělivě přihlíželi.

Je radostnou povinností na závěr poděkovat 21. základně taktického letectva v Čáslavi a 22. základně vrtulníkového letectva za zajištění průletu jejich techniky. Velký dík patří i všem hostům, kteří přijali pozvání, dále návštěvníkům, ať už rodičům, příbuzným, nebo přátelům absolventů za jejich účast. Také všem žákům, pedagogům, vojákům a dalším zaměstnancům školy, kteří se podíleli na slavnostním nástupu, ať už jako účastníci, nebo přihlížející. A především děkujeme všem maturantům. Jsme rádi, že jejich úsilí nezůstalo neodměněno. Gratulujeme jim k zakončení náročného studia a přejeme všechno nejlepší do dalších let.

npor. Mgr. Jan Konopčík