Soutěž Legie jako pocta legionářům

Kvě 21, 2024

V průběhu jara začala ve čtyřech městech republiky nová soutěž určená pro zájemce všech středních škol pod názvem Legie. Toto intelektuálně-sportovní klání si klade mimo jiné za cíl vzpomenout statečnosti našich předků, kteří před více než sto lety začali vytvářet v Rusku a Francii legionářské oddíly. I proto je celá soutěž organizována Československou obcí legionářskou.

Tento závod je připravována v duchu vojenského výcviku a činnosti našich vojáků během 1. světové války. A děje se tak přesně dle hesla „ve zdravém těle zdravý duch“. Proto lze toto zápolení rozdělit na dvě části, intelektuální a sportovní.

V intelektuální, potažmo vědomostní části, řeší soutěžící množství logických šifer, kvízů a hádanek, které jsou provázány do historických reálií tohoto období. I proto byly vítaným a osvěžujícím doplňkem členové vojenské historie, kteří umocňovali atmosféru svojí přítomností a aktivitou v historických kostýmech, s dobově odpovídajícím vybavením.

Sportovní úsek se odehrával z podstatné části z aktivit souvisejícími s horolezeckými a lanovými aktivitami. Toto bylo doplňováno střelbou ze vzduchovky na cíl nebo překonáváním překážek všeho druhu. To vše mělo prověřit schopnosti závodníků ze znalosti dobových reálií, jejich zakomponování do rychlého úsudku a v neposlední řadě fyzickou připravenost a zdatnost.

Za naši školu měly tu čest zápolit čtyři týmy, z toho jeden ze Sokolova. K naší velké radosti se jednomu týmu podařilo probojovat do celorepublikového finále v Olomouci, kde chlapci vybojovali pěkné šesté místo v silné konkurenci zkušených a věkově starších týmů.

Bezpochyby zůstane tento zážitek v paměti všech mladých soutěžících ve formě velmi příjemné vzpomínky a již nyní se těšíme na účast v příštích letech.

npor. Mgr. Jan Konopčík