Lurdy 2024 „Jen ať sem přicházejí procesí!“

Kvě 29, 2024

Lurdy, malé městečko v jihozápadní Francii je známé především díky zjevením Panny Marie v roce 1858. Především proto toto místo přitahuje každoročně miliony poutníků z celého světa. Pravidelně mezi návštěvníky patří i vojáci ze všech koutů světa. Tato tradice začala v roce 1958, kdy se sem přijeli společně pomodlit za mír vojáci Německa a Francie jako akt usmíření mezi národy po 2. světové válce.

Od té doby každý v květnu rok zavítává do tohoto městečka v Podhůří Pyrenejí tisíce příslušníků armád všech hodnostních sborů a věkových kategorií. A naše vojenská střední škola je již po několik let součástí těchto setkání. I letos se vydalo 12 našich studentů spolu s náčelníkem oddělení vzdělávání podplukovníkem Kropáčkem na tuto dalekou cestu, aby získali jedinečný duchovní zážitek.

„Myslíme na ty, kteří nemohou být s námi ať už zde v Lurdech nebo na tomto pozemském světě. Vzpomínáme nejen na naše vojáky, kteří zemřeli na misích Armády ČR, ale i na naše válečné veterány druhé světové války, kterých je stále méně a méně a pro nás je velikou ctí, že se o ně můžeme alespoň na sklonku jejich života důstojně postarat. Vzpomínáme také na všechny vojáky na zahraničních misích, kteří tráví čas nikoliv se svými dětmi a blízkými, ale daleko od domova s kolegy z Armády ČR. Přejme si zdraví, Boží požehnání a mír. Není to klišé. Jestli si někdo nejméně přeje války, jsou to vojáci a ministři obrany, protože na rozdíl od ostatních víme, co by následovalo, “ řekla při jednom z obřadů ministryně obrany Jana Černochová, která letos spolu s ministry Zbyňkem Stanjurou a Marianem Jurečkou byla součástí české delegace.

Program je společný pro všechny poutníky a má i svá „národní“ zastavení v podobě mší v různých jazycích a křížové cesty. Je to také příležitost k setkání vojáků různých zemí a stejně tak i kadetů ostatních vojenských škol.  Tito mladí lidé si tak rozšiřují obzory, navazují nová přátelství obohacují své osobnosti.

Ovšem jak potvrdil hlavní kaplan Armády ČR, plukovník Jaroslav Knichal, Lurdy jsou především místem setkávání a obohacení – být praktikujícím věřícím není podmínkou. „Naše duchovní služba vnímá každého vojáka v prvé řadě jako lidskou bytost – nikoliv jako věřícího či nevěřícího. Pro mne osobně je každá pouť obohacením. Vždy zde načerpám vnitřní klid a sílu, abych zvládl všechny výzvy, které přede mnou stojí,“ nechal se slyšet hlavní kaplan Armády ČR.

Každý ročník má své motto, a to letošní zní: „Ať sem přicházejí procesí.“ A my nepochybujeme, že se tak bude dít a to i v dalších letech.

npor. Mgr. Jan Konopčík