Nástup ke Dni vítězství

Kvě 7, 2024

V pondělí 6. května si v podobě slavnostního nástupu žáci, občanští zaměstnanci a vojáci z povolání Vojenské střední školy připomněli významný historický milník – výročí konce 2. světové války.

Nástup začal napochodováním praporu Československé obce legionářské a čestné stráže k pomníku hrdinů 2. světové války, který je umístěn před hlavním vchodem. Mezitím se připravili jednotky složené z žáků, aby na povel zástupce velitele školy mohly zaujmout určené prostory a vyčkat příchodu velitele. Ten po vyslechnutí hlášení provedl pozdrav jednotkám, přičemž následovalo položení věnce, k již zmíněnému pomníku.

Po tomto slavnostním aktu přišlo na řadu přečtení rozkazu ministryně obrany, který byl určen právě pro Den vítězství. V něm byla vyjádřena úcta a poděkování všem hrdinům, kteří se v tomto celosvětovém konfliktu zapojili do boje proti nacistickému zřízení  a zároveň víra, že i díky připravenosti a neustávajícímu progresu Armády České republiky je dalším podobným konfliktům do budoucna zabraňováno.

Následoval projev velitele školy, který se opět dotkl problematiky nutnosti budování a zdokonalování obrany státu. Nechybělo ani vyhodnocení plnění úkolů nedávného období a zmíněny povinnosti, které v nejbližší době přijdou.

Při příležitosti tohoto nástupu nebyly opomenuty ani zásluhy související s mimořádně kvalitním plnění svých povinností, či reprezentací školy a tak byli oceněni jednotlivci jak z řad žáků, tak i vojáků z povolání. Slavnostní nástup pak byl zakončen státní hymnou České republiky.

npor. Mgr. Jan Konopčík