Druhý den otevřených dveří ve školním roce 2023/24

Pro 8, 2023

V pátek 8. prosince proběhl v Moravské Třebové v pořadí již druhý den otevřených dveří ve školním roce 2023/2024. K naší velké radosti se i tohoto termínu zúčastnilo velké množství návštěvníků, za což jsme rádi.

Pro ještě větší komfort hostů se tento termín vyznačoval mnohými vylepšeními. Rozšířil se prostor v areálu školy pro parkování návštěvníků, vojenská policie pomohla s regulováním plynulosti dopravy na pozemní komunikaci, vybudoval se rezervační systém, byl rozšířen počet stanovišť v rámci prezentační prohlídky a navýšen doprovodný personál. Jsme rádi, že všechny tyto změny, byly vnímány pozitivně, protože vylepšování standardu školy ve všech možných prvcích, je dlouhodobým cílem.

Jsme si vědomi toho, že i vzhledem k problematickým meteorologickým podmínkám, se mnoho návštěvníků nemohlo účastnit. Nejen pro ně je potom nachystán třetí den otevřených dveří v tomto školním roce, a to 5. ledna. Ten se ponese ve stejném duchu a již nyní je možné se na něj skrze rezervační systém uvedený na webových stránkách školy rezervovat. My se ho již nemůžeme dočkat a věříme, že účast bude opět hojná.