První den otevřených dveří ve školním roce 2023/24

Lis 8, 2023

Dne 3. listopadu proběhl první den otevřených dveří v tomto školním roce. Navzdory deštivému počasí se u bran Vojenské střední školy sešlo téměř 1200 návštěvníků. Tento mimořádný zájem nás skutečně potěšil a vynaložili jsme maximální úsilí, aby se čekání našich potencionálních žáků a jejich rodičů na prezentační kolečko zbytečně neprodlužovalo. Na všechny se nakonec dostalo a podle rozhovorů s návštěvníky máme důvod věřit, že výsledný zážitek z návštěvy školy ve finále překonal případné čekání i nepřízeň počasí.

Na hosty nejdříve čekala úvodní prezentace pplk. Kropáčka v sále budovy Na Písku, kde mimo jiné probíhají plesy i taneční našich žáků. Zde se bylo možné seznámit se základními informacemi o škole, studijními obory a podmínkami studia i života žáků ve škole. Následně byli návštěvníci přiřazeni k jednotlivým žákům, kteří je doprovázeli po areálu školy.

Začínalo se u překážkové dráhy NATO, kde i v dešti naši studenti zdolávali jednotlivé překážky. Pokračovalo se ukázkou bojového umění MUSADO a prohlídkou horolezecké trenažéru. Pak už se šlo ze sychravého počasí do tepla školních budov, kde byly návštěvníkům představeny různé typy učeben, například jazyková, výpočetní techniky nebo mateřské učebny jednotlivých tříd. Následovala jídelna, ubytovací prostory domova mládeže, klubovny a další společenské prostory, kde žáci mají možnost aktivně trávit volný čas. Nakonec měli zájemci možnost registrovat svůj zájem o studium na škole u přítomných pracovníků rekrutačního pracoviště.

Věříme, že pro všechny hosty byl den otevřených dveří kvalitním zážitkem, který jim umožní začít vážně uvažovat o studiu na naší vojenské škole, „kde každý je někdo a nikdo víc než tým“.

Následující den otevřených dveří je pro zájemce plánován již na 8. prosince 2023. Těšíme se na vás.

npor. Mgr. Jan KONOPČÍK