Komplexní výcvik

Říj 25, 2023

Koncem září zažili žáci čtvrtého ročníku vojenského lycea vrchol své vševojskové profesní přípravy. Ve spolupráci se 72. mechanizovaným praporem z Přáslavic se zúčastnili cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, které mělo za úkol prověřit jejich schopnosti a zkušenosti, které posbírali za předešlé tři roky studia.

Zkušení starší kolegové připravili během týdne vskutku výživný koktejl zaměstnání. Jednou z částí bylo teoretické osvojení taktických drilů družstva a čety a jejich následná praktická aplikace v terénu (reakce na silného a slabého protivníka, překonávání komunikací atd.). Tyto taktické drily se dozajista žákům vryly pod kůži a s jejich prováděním nebudou mít určitě v budoucnu problém.

Nejdůležitější součástí takového výcviku je střelecká příprava, kdy se čtvrťáci zdokonalovali v manipulaci se zbraněmi a odstraňování závad. Stejně tak si mohli vyzkoušet manipulaci a střelbu z automatické pušky CZ BREN 2, nebo kulometu FN Minimi 7,62 Mk3 a nedávno do armády zavedenou pistoli CZ P–10 C.

Přidanou hodnotou takového cvičení, byla možnost prohlídky bojové techniky ve výzbroji praporu s následnou praktickou ukázkou a možností jízdy v této technice. A dále seznámení se základním náloživem v ženijní přípravě.

Další součástí pak byly přesuny se zátěží a orientace v terénu, které prověřili fyzickou připravenost a práci s mapou.

Velké poděkování patří jistojistě starším kolegům z Přáslavic, kteří se žákům věnovali na výbornou, což jim oni obdobným způsobem, k naší velké radosti, vraceli. Možnosti takové spolupráce si moc vážíme a jsme za ni vděčni, stejně jako naši žáci. Za rok proběhne další cvičení stejného druhu a naši třeťáci se již určitě nemohou dočkat a my s nimi.

npor. Mgr. Jan KONOPČÍK