Tak slibuji!!!

Zář 26, 2023

Pátek 22. září byl pro VSŠ a VOŠ MO a zejména žáky 1. ročníku mimořádný den. Den, na který nejen oni, ale i mnozí jejich blízcí budou jistě dlouho vzpomínat. Na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové stvrdili zahájení svého studia a příslušnost k vojenské střední škole složením slibu žáka.

Jako již tradičně se slavnostního ceremoniálu účastnila řada významných hostů z resortu ministerstva obrany, armády a místní samosprávy. Za všechny lze jmenovat ředitel Sekce KIS MO brigádního generála Petra Šnajdárka, který k žákům promluvil i ve vztahu k nově otevřenému oboru zaměřeného na výchovu armádních specialistů pro informační a komunikační systémy – „spojařů nové generace“. V neposlední řadě však nechyběli rodiče, příbuzní a blízcí přátelé našich nejmladších žákyň a žáků, kteří neváhali a přijeli je podpořit, často i z velké dálky.  Uznání mimo jiné náleží i letošním maturantům, kteří se den před slavnostním slibem vrátili z náročného dvoutýdenního polního výcviku, přičemž jen očistili obuv, převlékli uniformy a stáli na generálním nácviku, aby se mohli ráno plnohodnotně zapojit do slavnostního nástupu.

Událost začala v areálu školy pietním aktem. Poté se žáci v pochodovém tvaru přesunuli na náměstí, kde se odehrála druhá část slavnostního dne. V 10. 00 hodin ji zahájil přelet stíhaček JAS – 39 Gripen z 21.  základny taktického letectva v Čáslavi.

Následovaly projevy hostů, kteří neopomněli připomenout „prvákům“ odpovědnost a náročnost cesty, na kterou se vydali jako i potřebu veselé mysli v průběhu studentských let. Ke slovu se dostali i žáci, za které promluvil Matyáš Jaroslav Borský, jenž poděkoval velitelům za trpělivost a ujistil všechny, že slib, který za chvíli pronese, budou brát všichni s nejvyšší mírou vážnosti. Vše bylo zakončeno hromadným a mohutným zvoláním: „Tak slibuji!“ Za tento závazek jim velitel školy plukovník Milan Kalina poděkoval a všem popřál mnoho sil, odhodlání i štěstí do dalšího studia.

Tento významný den uzavřeli žáci provedením slavnostního pochodu doprovázeného průletem bitevního vrtulníku MI-24 z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti. Den, který byl slovy dědy jednoho ze žáků a zároveň aktivního pamětníka slibu před mnoha lety: „Krásný a dojemný!“

A nám nezbývá než souhlasit. A souhlasíme rádi. Tak zase za rok!