POKOS ve škole

Dub 20, 2023

Žádný z programů projektu Přípravy občanů k obraně státu (POKOS) není stejný. A když se do projektu zapojí studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové vzniká naprosto jedinečná záležitost, kdy prezentací armády zabezpečují společně příslušníci Krajského vojenského velitelství Pardubice a žáci této školy.

Celá akce byla zahájena nástupem, kdy major Tatalák přivítal děti v prostorách Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Pro žáky základních škol Pardubického kraje, konkrétně ZŠ Chroustovice a ZŠ Hradec nad Svitavou, bylo připraveno deset zajímavých stanovišť formou praktických ukázek. „Předvést se v nejlepším světle, představit žákům svět vojenské školy a třeba i přilákat zájemce o studium bylo jedním z hlavních důvodů, proč se POKOS konal v tomto prostoru. Děti si zde mohly vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost na překážkových dráhách, jako je například dráha NATO, která je dlouhá 500 metrů. Na vybraných překážkách si tak žáci se svými spolužáky mohli poměřit své síly a ověřit svoji aktuální fyzickou zdatnost,“ dodal major Tatalák. Studenti vysvětlovali žákům základních škol základy první pomoci při masivním krvácení nebo zástavě srdce, orientaci v terénu nebo jak přežít v divoké přírodě. Děti si také mohly vyzkoušet protichemické obleky a ochranné masky, házení granátem na cíl nebo manipulaci se zbraní na laserové střelnici a střelbu ze vzduchovky.

Součástí programu byly i přednášky spojené s besedou pro studenty Gymnázia a Letecké odborné střední školy Moravská Třebová. Vojáci ze Správy letiště Pardubice přiblížili těmto studentům aktuální dění u Vzdušných sil AČR a představili hlavní úkoly při správě letiště v Pardubicích. „Základním úkolem je zabezpečit provoz našich smluvních partnerů. To je Centrum leteckého výcviku (CLV), kde se cvičí mladí piloti pro Univerzitu obrany.  Dále je tu EBA (East Bohemian Airport), pro kterou zajišťujeme veškeré služby letového provozu při realizaci nevojenských letů. A v neposlední řadě letiště také slouží pro vzdušné síly jako záložní letiště, například pro letouny JAS-39 Gripen“ předává informace příslušník letiště.

Neméně zajímavým bylo vystoupení aktivního záložníka četaře Jiřího Všetičku z pěší roty Krajského vojenského velitelství Pardubice, který zaujal žáky poutavým vyprávěním o období heydrichiády, které doplnil praktickými ukázkami replik samopalů. „Žijeme v době, kdy se události heydrichiády vytrácejí z prožité zkušenosti společnosti a přesouvají se definitivně do oblasti historie  v knihách a učebnicích. Mojí snahou je Vás vtáhnout do děje pomocí rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Podívejte se na tento samopal britské výroby Sten Gun MK-II, který použil 27. května 1942 při pokusu o atentát československý výsadkář Josef Gabčík. Proč si myslíte, že zbraň při atentátu selhala?“ dotazoval se. „Odhodlání a čest bránit svoji zemi v případě vojenské krizové situace by se neměla týkat jen profesionálních vojáků, ale nás všech občanů této země. Bezpečnost a prosperita jsou pro naši svobodu spojené nádoby,“ dodal k přednášce rotný Voženílek, který obohatil svoje vystoupení vyprávěním o svých zkušenostech ze zahraničních operací.

„Je to skvělá doplňková aktivita, která dětem zatraktivní výuku. Zábavnou formou představit dětem armádu, informovat o poslání vojáků, jejich současné činnosti, výcviku či výzbroji a výstroji je skvělá příležitost, ke které bychom se jinak nedostali,“ zhodnotila akci paní učitelka z jedné ze základních škol.

Převzato z army.cz