Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Dub 20, 2023

Čtvrtek a pátek 13. a 14. 4. 2023 se asi navždy zapíše do paměti všech školáků, kteří se pokusili překonat nástrahy přijímacích zkoušek. Ani naše škola nebyla výjimkou.

Za dva dny zabojovalo o své uniformované vzdělání 439 uchazečů. Kapacita a především specifičnost této školy však umožňuje přijetí pouze 150 z nich. Nicméně uznání a respekt si zaslouží všichni uchazeči, kteří v mnoha případech při této zkoušce překročili svůj vlastní stín, protože kromě obvyklých testů z matematiky a českého jazyka se museli v souladu s pravidlem „ve zdravém těle zdravý duch“ poprat i s testem jejich fyzické kondice. Děvčata byla zkoušena ze šplhu na tyči na čas a chlapcům byly počítány shyby na hrazdě. Následně všechny čekal běh na jeden kilometr. K nelibosti zúčastněných ztížený neustávajícím deštěm v obou dnech.

O tom, že snad nikdo ze zúčastněných nebral tuto zkoušku na lehkou váhu, svědčí radostné výkřiky po úspěšných pokusech, mohutné povzbuzování rodičů uchazečů při běhu. Fyzickou část bohužel provázely i slzy při nesplnění základních kritérií fyzického přezkoušení, ostatně to už tak život přináší. Výsledky budou známy 2. května.

V školním roce 2023/24 přijímáme žáky na obory vojenské lyceum, elektrotechnika – specialista vzdušných sil, strojírenství a letos poprvé i na obor elektrotechnika – ICT specialista. Všem uchazečům přejeme hodně štěstí.