Další absolventi ECDL

Led 27, 2023

12. ledna 2023 převzala další skupina absolventů ECDL Certifikáty. Šest žáků a žákyň 4. ročníku se tak připojilo ke stovkám svých předchůdců, kteří v dvacetileté historii tohoto vzdělávacího a certifikačního konceptu v naší škole využili možnosti získat v rámci studia mezinárodně platné osvědčení svých digitálních znalostí a dovedností.

Koncept ECDL/ICDL (European / International Certification of Digital Literacy and Digital Skills) svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají, a poskytuje absolventům kvalitní základ pro budoucí praxi i další studium. 

Pavel Navrátil