Vrtulník Mi-2

Led 22, 2023

Závěrem roku 2022 získala naše škola cvičný vrtulník Mi-2 „HOPLITE“ (kódové označení NATO). Ten bude sloužit pro odborný výcvik oboru vzdělávání ELEKTROTECHNIKA – specialista vzdušných sil.  Vrtulník trupového čísla 9428 se tak stal velkou posilou vojenské letecké techniky sloužící pro praktickou výuku předmětu Vojenské technologie. Dohromady s naším Albatrosem, který je zástupcem letadel s pevnými nosnými plochami (letounem), tak máme k dispozici i jednoho zástupce letadel s rotujícími nosnými plochami (vrtulníkem).

Prototyp „dvojky“ vzlétl 22. záři 1961 a o pět let později byl postupně zařazován do služby zemí východního bloku. I když jde o stroj původně „sovětské“ konstrukce pana šéfkonstruktéra V. A. Kuzněcova, licenční sériová výroba byla realizována v závodě WSK PZL u našich severských sousedů v polském městě Świdnik. Za celou dobu výroby pak světlo světa spatřilo na 5,5 tisíc kusů vrtulníku Mi-2 v různých variantách. Stroj byl využíván u policie, armády, pro potřeby transportu cestujících, zraněných či hašení požárů. Své místo si našel i v civilním sektoru, např. zemědělství. Mnoho exemplářů typové řady Mi-2 po celém světě stále létá.

Vrtulníky tohoto typu spadají do kategorie lehkých víceúčelových užitkových vrtulníků a mají v naší zemi bohatou historii.

První služební vrtulníky tohoto typu využíval od roku 1972 tehdejší Letecký oddíl Ministerstva vnitra, později pak policejní letky. Policie za svou historii létala s 32 kusy těchto strojů.

Do armády se „dvojky“ dostaly v průběhu roku 1981, kdy nahradily starší typ Mi-1 a aktivně se na nich létalo až do roku 2018. Výjimkou je pak poslední vojenský provozuschopný stroj z celkového počtu 44 kusů, který se dodnes nachází v CLV Pardubice. V armádních podmínkách se vrtulníky využívaly k různým úkolům, např. v radiochemické verzi, později však prioritně k výcviku mladých pilotů, kteří po základním výcviku přecházeli na velké dopravní, či bojové stroje.

Díky dobrým vztahům s Centrem leteckého výcviku Pardubice se nám dodatečně podařilo k vrtulníku obstarat téměř kompletní provozní dokumentaci. Na základě jejího prostudování si pak můžeme zmapovat milníky naší „dvojky“. Ta se začala psát dne 30. 10. 1985, kdy byl vrtulník vyroben ve výše zmíněném závodě. Dále jen ve zkratce:

 • 12. 1985 – 20. 10. 1992 (VÚ 4500) 52. letka velení a průzkumu – Havlíčkův Brod
 • 10. 1992 – 1. 1. 1995 (VÚ 9333) 51. vrtulníkový pluk – Prostějov
 • 1. 1995 – 19. 8. 1998 (VÚ 4574) 33. základna vrtulníkového letectva – Přerov
 • 2. 1999 – 30. 9. 2000 (VÚ 2553) 34. základna školního letectva – Pardubice
 • 10. 2000 – 30. 11. 2003 (VÚ 2553) 34. základna speciálního letectva – Pardubice
 • 12. 2003 – 19. 10. 2022 Centrum leteckého výcviku – Pardubice
 • 10. 2022 – doposud (VZ 4190) VSŠ a VOŠ MO – Moravská Třebová

Z dalších zajímavostí jmenujme:

 • první let listopadu 1985
 • poslední let září 2016
 • aktivní služba cca 31 let
 • celkový nálet 2939 hodin a 58 minut
 • počet vzletů a přistání 8302
 • počet generálních oprav 3

Co říci závěrem…… I laikovi musí být jasné, že naše „dvojka“ je opravdu zasloužilý kus vojenské techniky a je nám velkou ctí sdílet s ní prostor VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.

pplk. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK