Nové webové stránky školy

Led 29, 2023

Pokrok nezastavíš a moderní doba žádá moderní přístupy. Proto došlo po jedenácti letech k zásadní obměně webových stránek školy tak, aby byly více v souladu s aktuálními požadavky a technologiemi. Před textovým informačním obsahem dostal přednost obsah grafický, nové stránky jsou lépe zobrazitelné a ovladatelné z mobilních zařízení, tvorba nového obsahu stránek bude snazší a rychlejší. Atraktivnější vzhled také lépe vypovídá o charakteru naší školy a veřejnosti poskytne komplexnější obraz o výuce a životě v ní.

Pavel Navrátil