Den válečných veteránů v Moravské Třebové

Lis 25, 2022

Dne 11. listopadu 2022 jsme si v Moravské Třebové připomněli Den válečných veteránů, a to hned dvakrát. Nejprve se vybraní žáci přesunuli k pomníku obětem 1. světové války na Rybním náměstí v Moravské Třebové, který se stal opět místem setkání zástupců Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, představitelů města Moravská Třebová a místních škol. Cílem bylo, stejně jako v předchozích letech, připomenout význam Dne válečných veteránů, výročí ukončení 1. světové války a uctít památku účastníků obou světových válek i dalších vojenských konfliktů.

V úvodu pietního aktu zazněla státní hymna ČR a proslovy starosty města Moravská Třebová Ing. Pavla Charváta a válečného veterána a člena ČsOL plk. v. v. Ing. Alfonse Tomáška. Poté zástupci města a vojenské střední školy za zvuku smutečního pochodu položili k památníku věnce. K uctění památky všech účastníků a obětí vojenských konfliktů od legionářů v 1. světové válce až po novodobé válečné veterány na závěr pietního aktu zazněl signál večerka. Poté prostor před památníkem rozzářily rudé květy vlčích máků, které vlastnoručně vyrobili děti místních mateřských škol. Ty nejen evokovaly báseň kanadského chirurga Johna McCrae Na flanderských polích, ale především symbolizovaly zájem o tento svátek napříč všemi věkovými kategoriemi.

V 11:00 hodin stejného dne začal slavnostní nástup i v areálu školy. Na nástup se jako čestní hosté přesunuli i představitelé města a zástupce ČsOL. Nástup začal přehlídkou nastoupených jednotek a položením věnců u památníku školy. Následně byla zapálena svíce. Připomněli jsme si, že v listopadu slavíme i další významný den a to 17. listopad. Vrchní praporčík vyhlásil rozkaz ministryně obrany vydaný k tomuto významnému dni. Velitel ocenil resortním vyznamenáním vojáky z povolání. Žáky ocenil pochvalným listem za reprezentaci školy na dnech NATO a také ocenil nejlepší účastníky výcviku ve Vyškově a na Libavé. Na závěr velitel promluvil k žákům a zazněla státní hymna.

Lucie Vašáková