AGEL Transfúzní služba v Šumperku praskala ve švech

Říj 12, 2022

Dne 11. 10. 2022 se uskutečnil další odběr v AGEL Transfúzní službě v Šumperku. Naši žáci jezdí darovat krev pravidelně a přijíždíme v čím dál větším počtu.

Pro naše žáky bylo v AGEL Transfúzní službě a.s. vyhrazen celý odběrový den, protože zájem o darování krve mělo více než 80 budoucích vojáků. „Velmi nás těší enormní zájem o dárcovství krve. Zdravotnická zařízení po celé republice se potýkají s úbytkem dárců, a proto si velmi vážíme všech mladých lidí, kteří se nebojí a chtějí touto cestou pomoci. Děkujeme!“ vzkazuje Ing. Hana Marešová, místopředsedkyně představenstva AGEL Transfúzní služby s tím, že na základě dárcovských kritérií někteří zájemci museli svůj odběr odložit.

Dočasně je dárcovství omezeno například při pobytu mimo Českou republiku, po absolvování tetování, nebo po prodělaném onemocnění. Přísné podmínky naplnilo 61 žáků třetích a čtvrtých ročníků, z toho 33 nových dárců. Žáky přivedl dlouholetý dárce a pedagog v jedné osobě, mjr. Ing. et. Ing. Ondřej Kropáček. A právě jeho přístup se odráží na velkém zájmu o dárcovství krve ze strany žáků. „První hromadný odběr jsem plánoval pouze pro svou třídu. Nakonec jsme do AGEL Transfúzní služby dorazili v počtu třiceti dárců. Na další plánovaný odběr se připojili další a nyní už se blížíme ke stovce zájemců o dárcovství krve. Nečekal jsem, že se na v pořadí čtvrtý hromadný odběr dostaví tolik žáků. Jsem na ně velice hrdý. Úspěch celé akce není jen mou zásluhou, ale výsledkem příkladné spolupráce školy a AGEL Transfúzní služby,“ sdělil mjr. Ing. et. Ing. Ondřej Kropáček.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové se kromě primární funkce – vzdělávání, zaměřuje i na brannou, vlasteneckou, společenskou a občanskou výchovu mladých lidí. Škola se proto podílí na tematicky zaměřených akcích Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů.

npor. Mgr. Michaela Macounová