Den otevřených dveří

3. listopadu 2023>> výsledky << 

Den otevřených dveří na naší pobočce v Sokolově

5. října 2023, další informace

Slavnostní slib žáků 1. ročníku

22. září 2023

9:00 – vstup do areálu školy

9:15 – pietní akt v prostorách školy

10:00 – slavnostní slib na náměstí T.G.M. v Moravské Třebové

>> výsledky << 

nabídka volných míst

Sokolov a Moravská Třebová

Vojenské lyceum

Elektrotechnika - specialista vzdušných sil

Elektrotechnika - ICT specialista

Strojírenství

„Kde každý je někdo
a nikdo víc než tým“

Jsme jediná vojenská střední škola v ČR. Všestranně připravujeme odhodlané a motivované mladé lidi na budoucí vojenskou kariéru nebo studium na vojenské vysoké škole.

Žákům se v průběhu studia dostane úplného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Vedle všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je důraz kladen na výuku anglického jazyka, zvyšování fyzické zdatnosti a jedinečné znalosti a dovednosti, které žáci získávají v rámci specializovaných předmětů s vojensko-odborným zaměřením.

Cílem školy je výchova budoucích vojenských profesionálů v duchu nejlepších demokratických tradic našeho národa. Přitom se opíráme o sdílení, dodržování a prosazování uznávaných vojenských hodnot jako jsou odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost a týmová spolupráce, odvaha, věrnost a čest.

Studentů, kteří se k nám hlásí každý rok

Od založení školy

Vyberte si

Vyber si z našich studijních oborů ten pravý pro tebe

prohlédněte si

Areál naší školy je rozsáhlý.

Studijních oborů

žáků uspělo v roce 2022 u maturitních zkoušek

Jak se k nám přihlásit

Vzdělávání na naší škole je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání, k čemuž jsou přizpůsobeny i podmínky přijímacího řízení. Samotné přijímací zkoušce tedy předchází návštěva uchazeče o studium na spádovém rekrutačním středisku a absolvování lékařké prohlídky ve vojenské nemocnici.
Přijímací zkouška se koná z předmětů matematika, český jazyk a tělesná výchova.
Přijímací proces je nutné zahájit nejpozději do 31.1.

aktuality

Adaptační kurz letos opět ve Svratouchu

Adaptační kurz letos opět ve Svratouchu

Obdobně jako v minulých letech, tak i letos proběhl ve spolupráci se Střediskem volného času Svitavy adaptační kurz našeho prvního ročníku...

První školní den

První školní den

Pondělí 4. září 2023 se pro mnoho mladých lidí v republice stane nezapomenutelným dnem. Některé žákyně a žáci totiž poprvé vstupují do bran...