Přijímací řízení

  • Zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury
  
bude vykonána v souladu s platným zněním školského zákona a Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zkouška z tělesné výchovy

 

prověří vytrvalost a sílu uchazeče. Z každé disciplíny lze získat maximálně 10 bodů. Limity platí pro ročníky narození 2008–2009.

Maximální počet bodů při zkoušce z tělesné výchovy je 20, minimální počet je 3. Uchazeč nesmí být hodnocen 0 body za disciplínu.

 

Tabulky korekcí výkonů pro starší ročníky narození:

Kompletní bodové hodnocení přijímacího řízení

Stáhnout