školní muzeum

VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové nabízí v rámci podpory výuky dějepisu na základních a středních školách prohlídku nově zrekonstruovaného muzea v areálu školy. Muzeum je rozděleno do čtyř expozic.

od roku 2014

škola nabízí v rámci podpory výuky dějepisu pro základní a střední školy prohlídku nově zrekonstruovaného muzea v areálu školy. Muzeum je rozděleno do čtyř expozic:

  • První část je věnována Čs. Legiím a období od vzniku Československé republiky po okupaci v březnu 1939
  • Druhá část popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947
  • Třetí část zobrazuje období od roku 1948 do roku 1990
  • Čtvrtá část expozice je věnována zahraničním operacím AČR po roce 1990, od války v perském zálivu až po současné mise v Mali a na Sinajském poloostrově.

Velkoformátové panely s bohatou obrazovou přílohou a poutavým textem přibližují významné okamžiky novodobé historie i vojenských dějin spjatých s Moravskou Třebovou.

Kromě fotografií jsou součástí expozice také autentické dobové stejnokroje a historické zbraně, které dokumentují významné události českých dějin a jednotlivé etapy vývoje armády. Mezi cenné výstavní exponáty patří předměty, které do sbírek Vojenského historického ústavu přibyly přímo z míst bojů v Afghánistánu nebo v bývalé Jugoslávii.

Pro názorné dokreslení socialistické atmosféry, zůstala třetí část expozice v původní podobě a doplnily ji nové panely s objektivními informacemi. V kontrapunktu tak proti sobě stojí fotografie a dokumenty, které ukazují rozjásanou tvář socialistického Československa, a po desetiletí zamlčované, skutečné příběhy, například osud hrdiny 2. světové války gen. Heliodora Píky, jehož komunistická justice ve vykonstruovaném procesu odsoudila k trestu smrti

expozice

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE

Od vzniku Československé republiky po okupaci v březnu 1939.

2. světová válka

Tato expozice popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947.

Poválečný čas

Expozice věnovaná období od roku 1948 do roku 1990. 

Zahraniční operace

Poslední expozice je věnována zahraničním operacím AČR po roce 1990, od války v perském zálivu po současnost.

Vstup

Dovolujeme si požádat školní výpravy i jiné početnější skupiny, aby se v dostatečném předstihu ohlásily na telefonním čísle 973 274 341. Doporučujeme také zaslat žádost na e-mail flieger@vsmt.cz v minimálně dvoutýdenním předstihu.

 

provozní doba

10:00 – 16:00
Po – Čt

Vstupné

Zdarma

návštěvní řád