Slam poetry do škol

Bře 23, 2023

Žáci oboru strojírenství si 15. března poslechli v hodinách literatury nejnovější žánry poezie, a to naživo přímo od umělců.

Žáci měli možnost vyzkoušet si roli poroty básnické soutěže. Každého z autorů ohodnotili počtem bodů podle svého úsudku. Celé představení, jak už to u této kategorie umělců bývá, bylo doprovázeno dávkou zdravého humoru, jak od účinkujících, tak od žáků.

Básníci z projektu „Poezie není nuda, aneb slam poetry pro školy“ přednesli několik textů ze života, ale také texty s historickým kontextem. I přes počáteční ostych studentů se představení postupně rozmohlo v společnou zábavu, která vyvrcholila focením s autory.

 „Představení se mi líbilo, bylo zajímavé poznat nový styl přednesu poezie,“

Akce proběhla za podpory Karlovarského kraje.

Aleš Ježek, četa S2A