Setkání s rodiči žáků proběhne v pátek 23. dubna 2021 od 17:00 h. prostřednictvím aplikace Teams.

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude odeslána ve dnech 14. - 15. dubna 2021.
 
Pokyny k testování před přijímacím řízením
 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče zašlete poštou na adresu školy.
 
Informace k přijímacím zkouškám na školní rok 2021/2022 pro obory:
vojenské lyceum elektrotechnika strojírenství podnikání VOŠ

Na základě počtů přihlášek na obory 78-42-M/07 Vojenské lyceum, 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství (denní studium) se jednotné přijímací zkoušky konají dle termínů vyhlášených MŠMT.

Na základě počtů přihlášek a dle Opatření obecné povahy, vydané MŠMT, č. j. MSMT – 43073/2020-3 se jednotná přijímací zkouška na obor 64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium) nekoná. Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu do 1. 3. 2021, budou přijati.

Žáci závěrečných ročníků středních škol a žáci SŠ ohrožení školním neúspěchem
mohou od 19. dubna docházet na dobrovolné skupinové konzultace (max. 6 osob).

informaceinformace Maturitní zkouška 2021
pokyny MŠMT z 10. března 2021
Termíny maturitních zkoušek 2021

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Společné opatření ministra obrany a státního tajemníka v Ministerstvu obrany (omezení provozu)

Aktuality ze života školy

Aktualita

Nástup nových praporčíků na roty

1. dubna 2021 do naší školy nastoupili nově dva vojáci z povolání na vytvořená místa vedoucích praporčíků roty. Jsou to zkušení profesionálové, kteří svůj dosavadní profesní život prožili u bojových jednotek AČR. Jejich práce bude primárně směřovaná k našim žákům. Budou jim nápomocni v odborných vojenských předmětech, jako jsou například střelecká příprava, taktická příprava, pořadová příprava atd. Zkráceně, kam se hnou naši studenti v rámci zelené přípravy, tam na ně budou čekat tito pánové… (SS, 1.4.2021) více >>


Aktualita

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Již tradičně se Vojenská střední škola zapojila do sbírky ke Dni válečných veteránů pro Vojenský fond solidarity. Nakonec se povedlo, navzdory uzavřené škole, vybrat částku 6776 Kč. Výtěžek z této sbírky pomůže osamělým a ohroženým hrdinům 20. století. Za Vojenský fond solidarity děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli. (LV, 17.2.2021) více >>


Aktualita

Zemřela patronka naší školy

Včera nás zasáhla zpráva o úmrtí patronky naší vojenské střední školy válečné veteránky plukovnice ve výslužbě Jarmily Halbrštátové. Jejím odchodem ztrácíme nejen poslední účastnici bitvy u Sokolova v řadách vojáků 1. roty nadporučíka Otakara Jaroše, poslední pamětnici bojové cesty čs. vojenské jednotky z Buzuluku do Prahy, ale i ženu skromnou, avšak pevných morálních a životních zásad, válečnou veteránku, která ve svém poválečném životě v Moravské Třebové vždy projevovala zájem… (VB, 3.12.2020) více >>


Aktualita

Nástup ke Dni válečných veteránů

Ve středu 11. listopadu 2020 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil nástup školy u příležitosti Dne válečných veteránů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války a připadá na datum 11. listopadu. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých. S ohledem na přetrvávající pandemii a s ní spojená opatření byl letošní akt komorní. Zúčastnili se ho pouze přítomní vojáci z povolání. Při pietním… (MM, 11.11.2020) více >>


Aktualita

Žáci nové pobočky vojenské střední školy v Sokolově zahájili studium

Dvacet sedm žáků dnes nastoupilo do prvního ročníku pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Sokolově. Slavnostního otevření nové vojenské třídy se zúčastnili mj. hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, státní tajemník Ministerstva obrany Petr Vančura a brigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR. Pobočka VSŠ a VOŠ MO zaměřená na obor Strojírenství se v Sokolově… (JP, 2.10.2020) více >>


Aktualita

Slavnostní otevření auly

Letošní tečkou za slavnostním slibem žáků 1. ročníku bylo dne 25. září 2020 slavnostní otevření auly v prostorách bývalého kinosálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Velitel školy plukovník generálního štábu Zdeněk Macháček všechny přítomné uvítal v předsálí auly, kde je seznámil s nově vybudovanými prostory a poděkoval jim za odvedenou práci v dnešní nelehké době. Symbolickým přestřižením pásky následně pozval všechny přítomné do prostoru auly… (GS, 30.9.2020) více >>