covid-test informace Testování od 17. ledna 2022
informace

Zákaz vstupu do areálu školy všem osobám s příznaky infekčního respiračního onemocnění.

informace Informace o studiu:
leták  příručka
 

inzerce VSŠ a VOŠ MO přijme
vojáka z povolání
viz inzerce.

Aktuality ze života školy

Aktualita

Den otevřených dveří v Sokolově

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se konal den otevřených dveří na naší pobočce v Sokolově. Tato pobočka se nachází v budově ISŠTE, a právě tyto prostory si zájemci mohli prohlédnout. Zájemci přijeli nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších krajů. Těší nás, že se každý rok zvyšuje počet zájemců, a to i z řad dívek, byť se jedná o technický obor. Zvídaví uchazeči s rodiči si prohlédli, jak třídy a zázemí školy, tak ubytování. Proběhla krátká prezentace oboru. Na místě byli přítomni i rekrutační pracovníci… (ŠP, 19.1.2022) více >>


Aktualita

Generál Opata ocenil mincí za záchranu života čtyři vojáky

V pondělí 17. ledna ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata mincí za záchranu života a certifikátem Laudi Memorabilis čtyři vojáky. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové plukovník gšt. Zdeněk Macháček. „Jsem rád, když jsou naši vojáci ve správný čas na správném místě a dokážou ve vypjatých situacích jednat rychle a s chladnou hlavou. Svým jednáním zachránili lidské životy, za to jim patří… (army.cz, 18.1.2022) více >>


Aktualita

Lednový den otevřených dveří

Jelikož v prosinci vzhledem k situaci nemohl den otevřených dveří proběhnout, snažili jsme se, aby alespoň v lednu proběhl. A tak se 7. ledna 2022 otevřela brána školy pro zvědavé uchazeče a jejich doprovod. I přes nastavená opatření školu navštívilo více jak 350 návštěvníků. Poučeni z předchozího dne, aby se lidé co nejméně sdružovali, jsme využili více žáků. Postupně se dle příchodu zájemců vytvářely skupinky, které v doprovodu žáků 3. ročníku prošly postupně celý areál. Zároveň návštěvníci měli možnost klást… (LV, 13.1.2022) více >>


Aktualita

Vojenský pochod žáků

Ve státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva provedlo 39 žáků a 4 vojáci 1. roty a 160 žáků a 5 vojáků z 2. roty vojenský pochod pod velením náčelníka štábu pplk. Viliama Bekeho. Zámyslem tohoto vojenského pochodu je založení tradice budoucích vojenských pochodů (memoriálů) organizovaných VSŠ a VOŠ MO ve spolupráci s ČsOL především pro žáky a příslušníky stálého stavu školy. Tento pochod připomene více než 350 kilometrový pochod příslušníků 1. čs.… (SS, 20.11.2021) více >>


Aktualita

Den otevřených dveří trochu jinak

V pátek 5. listopadu 2021 i přes zvýšená epidemiologická opatření prošlo branou školy přes 550 návštěvníků. Těší nás, že zájem o studium na naší škole je stále velký. Jelikož chceme, aby návštěvníci viděli, co nejvíce ze školy a dozvěděli se všechny potřebné informace a zároveň jsme dodržovali nařízení MZČR a hlavní hygieničky AČR, pojali jsme tento den trochu jinak. Před vstupem do areálu proběhla kontrola bezinfekčnosti. Poté se vytvořila skupinka cca 20 návštěvníků, kdy bylo doporučeno zájemce + jeden zástupce, které… (LV, 9.11.2021) více >>


Aktualita

Komplexní výcvik 4. ročníku

Od 4. do 15. října 2021 absolvovali žáci čtvrtých ročníků vojenského lycea výcvik ve VVP Libavá, kde si prakticky procvičili znalosti a dovednosti získané v předcházejících letech studia. Vše začalo samotnou výstavbou stanového tábora dle hesla „Jak si voják ustele, tak si lehne“. Následující dny byly věnovány opakování dovedností jednotlivce získaných v průběhu studia, kdy značná část úsilí instruktorů byla věnována manipulaci se zbraněmi, topografické, zdravotní, chemické a hlavně taktické… (SS, 20.10.2021) více >>