počty přihlášek

vojenské lyceum: 260
elektrotechnika – SVS: 79
elektrotechnika – ICT: 78
strojírenství: 45
podnikání: 4

nabídka volných míst

Sokolov a Moravská Třebová

Vojenské lyceum

Elektrotechnika - specialista vzdušných sil

Elektrotechnika - ICT specialista

Strojírenství

„Kde každý je někdo“

Cílem naší školy je výchova všestranně připravených profesionálů v duchu nejlepších demokratických tradic našeho národa. Žákům se v průběhu jejich studia dostane všeobecného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, naučí se cizí jazyky a získají jedinečné zkušenosti v rámci specializovaných předmětů. Jako jediná střední vojenská škola nejen že připravujeme mladé lidi na jejich budoucí vojenskou kariéru, ale především se v nich snažíme rozvíjet nejlepší vlastnosti vojáka disciplínu, pohotovost a sebevědomí.

Studentů, kteří se k nám hlásí každý rok

Od založení školy

Vyberte si

Vyber si z našich studijních oborů ten pravý pro tebe

prohlédněte si

Areál naší školy je rozsáhlý.

Studijních oborů

žáků uspělo v roce 2022 u maturitních zkoušek

Jak se k nám přihlásit

Vzdělávání na naší škole je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání, k čemuž jsou přizpůsobeny i podmínky přijímacího řízení. Samotné přijímací zkoušce tedy předchází návštěva uchazeče o studium na spádovém rekrutačním středisku a absolvování lékařké prohlídky ve vojenské nemocnici.
Přijímací zkouška se koná z předmětů matematika, český jazyk a tělesná výchova.
Přijímací proces je nutné zahájit nejpozději do 31.1.

aktuality

Slam poetry do škol

Slam poetry do škol

Žáci oboru strojírenství si 15. března poslechli v hodinách literatury nejnovější žánry poezie, a to naživo přímo od umělců. Žáci měli možnost...

rozdáváme radost

rozdáváme radost

Žáci předali dary pacientům dětského lůžkového oddělení nemocnice Sokolov Žáci sokolovské pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v...

32. výročí zahájení operace Pouštní bouře

První zahraniční misí v novodobé historii naší armády byla operace Pouštní bouře na území Saudské Arábie a Kuvajtu. S jejími účastníky se dne 27. ledna 2023 v Praze Na Valech setkala ministryně obrany Jana Černochová…

Nové webové stránky školy

Pokrok nezastavíš a moderní doba žádá moderní přístupy. Proto došlo po jedenácti letech k zásadní obměně webových stránek školy tak, aby byly více v souladu s aktuálními požadavky a technologiemi.

Další absolventi ECDL

12. ledna 2023 převzala další skupina absolventů ECDL Certifikáty. Šest žáků a žákyň 4. ročníku se tak připojilo ke stovkám svých předchůdců, kteří v dvacetileté historii…