Archiv událostí ze života školy: rok

Aktualita

Návštěva z Velvyslanectví Maďarské republiky

Dne 15. ledna 2020 přivítali hlavní funkcionáři na půdě školy velvyslance Maďarské republiky dr. Miklóse Borose a vojenského leteckého přidělence plukovníka Zsolta Annuse. Vzhledem k tomu, že VSŠ a VOŠ MO dlouhodobě spolupracuje s vojenskou školou v Debrecenu, a každoroční výměnné stáže mají již pevné místo v životě školy, byla tato návštěva jen dalším krokem v prohloubení spolupráce. Cílem návštěvy, která se uskutečnila na žádost pana velvyslance, bylo seznámit se s chodem jediné… (MM, 17.1.2020) více >>


^

Aktualita

I letos byl velký zájem o Dny otevřených dveří

Ve dnech 15. 11. 2019, 6. 12. 2019 a 17. 1. 2020 proběhly na půdě školy Dny otevřených dveří. Areál školy si přišlo prohlédnout v součtu na 1500 zájemců. Po prezentaci v sále Na Písku, kde byly předneseny studijní obory a požadavky na uchazeče, byla zahájena prohlídka areálu školy. Návštěvníky prováděli žáci, kteří všem poskytli relevantní informace o studiu a životě ve škole. Kromě ukázek boje z blízka MUSADO si zájemci mohli prohlédnout i vnitřní zázemí učebního bloku, tělocvičny, jídelny, školního klubu… (MM, 17.1.2020) více >>


^

Aktualita

Přijímací zkoušky nanečisto

Ve VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a ISŠTE v Sokolově se konaly ve čtvrtek 6. února 2020 přijímací zkoušky nanečisto. Celkově se zkoušek zúčastnilo 111 žáků základních škol z celé republiky, v Moravské Třebové bylo 70 a v Sokolově 41 žáků. Přijímací zkoušky nanečisto pro studium vojenské střední školy jsme letos organizovali poprvé. Větší účasti žáků zabránila chřipková epidemie. Zkoušky se konaly z českého jazyka a literatury, matematiky a přezkoušení z tělesné výchovy. Výsledky nedopadly… (JL, 10.2.2020) více >>


^

Aktualita

Projekt EDISON 2020

Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojila do projektu EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Cílem projektu je setkávání a sbližování lidí z různých zemí světa a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo v týdnu od 3. do 7. února 2020 šest lektorů z různých koutů světa. Konkrétně to byli Lu z Taiwanu, Sarah z Indonésie, Ons z Tuniska, Yana z Ukrajiny, Shivansh z Indie a Steven z Kolumbie. Lektoři se zapojili do výuky anglického… (MM, 11.2.2020) více >>


^

Aktualita

Maturitní ples C4A

Hodiny příprav, nekonečné diskuse, výměny názorů nad palčivými tématy jako jsou barvy šerp, citáty na stužky a témata maturitního plesu. Nevraživé pohledy i oči sálající vztekem. To všechno pronásledovalo přípravy maturitního plesu C4A. A to všechno nám za to stálo. Protože dne 24. ledna 2020 jsme měli tu čest stanout ve zlatém světle majestátního lustru v sále Na Písku, kde jsme slavnostně převzali šerpy a byli vysláni na stezku nazývající se život. Naštěstí pro nás tomu předcházel večer naplněný smíchem… (žVŠ, 17.2.2020) více >>


^

Aktualita

Žáci prolévali krev

Ani nepřízeň počasí v podobě hustého sněžení neodradila 32 žáků vojenské střední školy od jejich dobrého úmyslu darovat tekutinu nejcennější – lidskou krev. Svitavská nemocnice se tak dne 5. února 2020 v dopoledních hodinách stala útočištěm mladých mužů a žen, z nichž většina darovala krev poprvé. V přestávce mezi učením a výcvikem si tak našli chvíli, aby dali naději lidem, kteří jejich krev potřebují. Trocha osobního nepohodlí je pak neodradila od toho, aby se hned na místě přihlásili na další odběr… (PŠ, 18.2.2020) více >>


^

Aktualita

Národní finále v kybernetické soutěži

Ve školním roce 2019-2020 probíhá čtvrtý ročník soutěže pro studenty středních škol v kybernetické bezpečnosti. Pořádá ji česká pobočka AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) a její partneři. Podrobnosti o soutěži lze najít na webu soutěže www.kybersoutez.cz. Soutěž má tři kola. Prvního, všeobecného, se zúčastnil i velký počet studentů naší školy, z nichž někteří postoupili do druhého kola. Proběhlo na podzim 2019. Z jednoho tisíce pěti set účastníků druhého kolo postupuje z kategorie… (RC, 24.2.2020) více >>


^

Aktualita

Olympiády z humanitních předmětů

Dne 20. února 2020 se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce kategorie 3C pro studenty středních odborných škol, které proběhlo na Gymnáziu Jevíčko. Soutěže se zúčastnilo 10 studentů z 5 středních odborných škol okresu Svitavy. Žáci se úspěšně vypořádali s úkoly soutěže, jejíž součástí byl poslech na úrovni CAE a ústní část, ve které studenti ve dvojicích řešili zadané úkoly. Žák Petr BEDNAŘÍK z čety C2B se s výbornými výsledky umístil na prvním místě, žák Dominik HLOUŠEK z čety E1A… (PJ, 26.2.2020) více >>


^

Aktualita

27. reprezentační ples velitele VSŠ a VOŠ MO

V pátek 21. února 2020 se uskutečnil v sále Na Písku již 27. reprezentační ples velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Slavnostní večer zahájila v pozici moderátorky Eva Čížkovská, která přivítala významné hosty v sále a společně s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem MACHÁČKEM popřáli všem krásný večer a příjemnou zábavu. Pozvání přijali vzácní hosté jako zástupce ředitele sekce rozvoje sil brig. gen. Ing. Petr ČEPELKA, ředitel operačního odboru… (GS, 26.2.2020) více >>


^

Aktualita

Moderní formy výuky na vojenské škole

V únoru 2020 se naše škola zapojila do Výzvy č. 65 z OP VVV a spustila dvouletý projekt „Moderní formy výuky na vojenské škole“. Jednou z aktivit projektu je i implementace ICT do výuky. Díky níž byly tři učebny anglického jazyka plně vybaveny tablety, které jsou ve vyučování používány ke zpestření běžné výuky. Již po prvních dvou týdnech je zcela zřejmé, že žáci tuto možnost oceňují a používání tabletů vede k jejich vyššímu zájmu o výuku a větší motivaci. V hodinách nyní mohou vyučující a žáci využívat… (GS, 26.2.2020) více >>


^

Aktualita

Oznámení velitele VSŠ a VOŠ MO k aktuální epidemiologické situací

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací s rozšířením koronaviru přijal velitel-ředitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové opatření, která by měla přispět ke snížení rizika této nákazy mezi příslušníky VSŠ a VOŠ MO a návštěvníky: 1. V oblasti ostrahy objektů musí všichni návštěvníci vyplnit dotazník s ohledem na svůj pobyt v rizikových oblastech. V případě, že tento dotazník odmítnou… (ZM, 9.3.2020) více >>


^

Aktualita

Úspěch v olympiádě z ruského jazyka

Dne 10. března 2020 se žákyně naší školy Iva BARTOŇOVÁ zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce v kategorii SŠ II, které proběhlo na Gymnáziu Hlinsko. Soutěže se v této kategorii zúčastnilo 9 studentů z různých gymnázií. Zkouška se skládala ze tří částí: první byl poslech na úrovni C1, druhý popis obrázků a na závěr část ústní. Iva BARTOŇOVÁ se úspěšně vypořádala se všemi úkoly soutěže a získala třetí místo. Srdečně naší studentce blahopřejeme.… (EM, 23.3.2020) více >>


^

Aktualita

Vzhůru ke hvězdám

ISS (International Space Station) je taková lepší ubytovna s dílnou. Co ji činní výjimečnou je její luxusní adresa - Země, Oběžná dráha 400. Balíčky a poštu tam doručují rakety, ale pohlednice se tam poslat nedá. Dá se tam ovšem poslat e-mail. Nebo proud bytů, bitů, obvykle nazývaný software, česky řečeno „počítačový program“. Aby na ISS běžel váš software, musíte pracovat pro ESA (European Space Agency). Nebo být žákem VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové a pracovat na projektu Astro Pi v týmu Orbiters… (RC, 7.4.2020) více >>


^

Aktualita

Velký sibiřský ledový pochod 2020

Rekonstrukce této události z roku 1920, která byla jednou z mnoha epizod příslušníků československých legií v Rusku, se k jejímu stému výročí začala plánovat a připravovat již před čtyřmi lety. Jejím hlavním organizátorem byla ČSoL Jednota plk. J. Švece – Horácko a záštitu převzal poslanec Tomáš Hanzel, který se akce osobně účastnil. Spolu s dalšími příznivci vojenské historie jsem dostal možnost být na této jedinečné události přítomen i s jedním z našich studentů, který však vzhledem k nepředvídaným… (PP, 15.4.2020) více >>


^

Aktualita

Military Death March - letos netradičně

Letošní ročník tohoto pochodu ve Vimperku a okolí plánovaný na 17. - 19. dubna, který naši studenti pravidelně a ve velkých počtech navštěvují, byl oficiálně vlivem opatření vlády ČR zrušen a částečně přetransformován na individuální procházku, která byla dlouhá 777 metrů, protože se jednalo o sedmý ročník a každý přihlášený ji vykonal individuálně v místě svého pobytu. Je skutečností, že jsme byli připraveni o atmosféru a zážitek patřící k tomuto náročnému pochodu, ale zdraví pro všechny je a bude… (PP, 24.4.2020) více >>


^

Aktualita

Den vítězství

„Před 75 lety skončil ozbrojený konflikt, který zachvátil celý svět. Fašismus, nacismus a další militantní ideologie zatemnily mysl řady Evropanů a Japonců natolik, že se rozhodli ovládnout kontinenty i za cenu vlastního sebezničení. Naštěstí byli tito lidé tak posedlí svou arogancí a mocí, že podcenili odvahu svobodných národů. Rudá armáda na jedné frontě, američtí, britští a další spojenečtí vojáci, letci a námořníci na frontách dalších nepřítele porazili. A v tomto boji nechyběli ani naši vojáci… (MM, 11.5.2020) více >>


^

Aktualita

Generálská návštěva

Dne 19. května 2020 navštívila školu významná delegace složená z předních zástupců velení AČR. Jednalo se o zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelníka štábu generálmajora Miroslava HLAVÁČE, ředitele Agentury personalistiky AČR brigádního generála Vratislava Berana a poradkyni náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generálku Lenku ŠMERDOVOU. Na počátku jednání se generálmajor HLAVÁČ vyjádřil k účelu návštěvy, kterým bylo jednání o rozvoji vojenského středního školství… (SS, 20.5.2020) více >>


^