Archiv událostí ze života školy: rok

Aktualita

Podzemní pochod Stachelberg

Sérii pochodů, které jsou naplánovány na rok 2019, zahájili naši žáci poslední lednovou sobotu nedaleko Trutnova netradičním pochodem, který pořádá Pochodnický spolek v podzemí místního pohraničního opevnění a jeho okolí. Převážná část pochodu proběhla v chodbách a stísněných prostorech dělostřelecké tvrze Stachelberg. Průvodci přispěli k celkové atmosféře této netradiční akce velmi podrobným a atraktivním výkladem. Všichni zúčastnění pochod zdárně zvládli a za absolvování obdrželi… (PP, 29.1.2019) více >>


^

Aktualita

Výcvik žáků 3. ročníku ve vojenském plavání

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 proběhla první část základního kurzu vojenského plavání pro žáky 3. ročníku. Kurz byl rozdělen do šesti lekcí. V první lekci se žáci seznámili s dopomocí unavenému plavci. Následovala záchrana tonoucího s kompletním zásahem. Třetí lekce byla opakovací, kde žáci zdokonalovali své nabyté dovednosti. Následující dvě lekce byly věnovány plavání pomocí prostředků ABC (ploutve, šnorchl a brýle). V šesté závěrečné lekci byli žáci přezkoušeni z jednotlivých témat. Každá… (PT, 13.2.2019) více >>


^

Aktualita

Třetí ročníky se seznámily s bojovými jednotkami

Ve středu 30. ledna 2019 se pro žáky 3. ročníku uskutečnila beseda s vrchním praporčíkem Centra podpory speciálních operací z Olomouce a s příslušníky 601. skupiny speciálních operací z Prostějova. Žáci školy se dozvěděli o výcviku a zkušenostech obou jednotek. Zajímavých informací zaznělo mnoho. Případní zájemci pro příští rok zjistili podmínky výběrového řízení. Novinkou byla i ukázka zbraní a vybavení, které používají jak na výcvik v ČR, tak při plnění bojových úkolů v zahraničních operacích. Žáci si je mohli… (TR, 13.2.2019) více >>


^

Aktualita

Projekt EDISON 2019

Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojila do projektu EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Cílem projektu je setkávání a sbližování lidí z různých zemí světa a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo v týdnu od 11. do 15. února 2019 sedm lektorů z různých koutů světa. Konkrétně to byli Aiman z Kyrgyzstánu, Gading z Indonésie, Mehmet z Turecka, Meng-Ting z Taiwanu, Olga z Ukrajiny, Tanya z Ruska a Xueyu z Číny. Lektoři se zapojili… (JK, 19.2.2019) více >>


^

Aktualita

Odborný lyžařský výcvik 2019

Součástí výuky druhých ročníků je týdenní odborný lyžařský výcvik v průběhu ledna a února. I letos proběhl v Deštném v Orlických horách. Díky zaměření oborů se žáci učili nejen sjezd, ale vyzkoušeli i běžky a přesun na sněžnicích. Výcvik byl proto koncipován ve dvou fázích. V první fázi (sobota, neděle) žáci absolvovali přesuny na sněžnicích a běžkách. Přesun na sněžnicích byl zaměřen i na topografii, základy přežití a pohyb v neznámém horském terénu. Žáci si tak ověřili své teoretické znalosti v praxi. Díky… (PT, 22.2.2019) více >>


^

Aktualita

Lidovky zvítězily nad modernou

Poslední únorový páteční večer patřil již tradičně plesu velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Letošní byl již šestadvacátý a jeho barvou byla zelená. Bohatě obložené stoly a výtečný raut patří ke standardům tohoto plesu, stejně jako slosování místenek o hodnotné ceny. Úvodního slova se ujala moderátorka Michaela Dolinová, která přivítala významné hosty v sále a společně s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem Macháčkem popřáli všem krásný večer. Na taneční notu naladila kapela Syrinx, která provázela celým… (LV, 27.2.2019) více >>


^

Aktualita

Slavnostní nástup školy k 20. výročí vstupu ČR do NATO

V úterý 12. března 2019 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance - NATO. Za přítomnosti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a žáků školy proběhlo slavnostní vztyčení vlajky NATO a státní vlajky České republiky. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany, kde je shrnut význam a historie procesu přistoupení k Severoatlantické smlouvě. Mimo jiné zaznělo: „Máme hrdou profesionální armádu složenou z odborníků… (LV, 12.3.2019) více >>


^

Aktualita

Učitelé oslavili svůj svátek

28. března 2019, tedy na Den učitelů, proběhlo již čtrnácté setkání pedagogických pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové a okolních obcí v sále Na Písku. Po úvodním přivítání hostů a slovech místostarostky došlo na vyhlášení 27. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“. Výsledky ankety vyhlásila již tradičně ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová. Všichni ocenění obdrželi pamětní list a květinu z rukou místostarostky a zástupce… (LV, 1.4.2019) více >>


^

Aktualita

Úspěchy v 2D kreslení

Dne 21. března 2019 se žáci naší školy opět zúčastnili 18. ročníku soutěže v počítačovém kreslení a modelování, kterou pořádá společnost 3E Praha, letos ve spolupráci s SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Jde o soutěž především studentů středních průmyslových škol, kteří soupeří v kategoriích 2D kreslení a 3D modelování v CAD systému. Celkově usedlo k počítačům a soutěžním zadáním přibližně 70 studentů z 22 středních škol České republiky. Naši studenti třetího ročníku byli přihlášeni do kategorie tvorby ve 2D… (LV, 3.4.2019) více >>


^

Aktualita

Poprvé na turnaji v ledním hokeji

Dne 1. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v ledním hokeji pořádaným Univerzitou obrany. Byl to velice náročný turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 6 týmů v rámci AČR (UNOB, Hranice, Vyškov, Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou a VSŠ a VOŠ Moravská Třebová). Naši žáci nejdříve ve své skupině podlehli týmu Univerzity obrany 2:5 a vysoko prohráli s týmem Praha-Kbely 1:7. V posledním utkání o konečné páté místo zabojovali a po dramatickém závěru porazili tým z Vyškova 5:4… (LV, 3.4.2019) více >>


^

Aktualita

Puškinův památník 2019

Ve čtvrtek 28. března 2019 se naše škola poprvé zúčastnila krajského kola recitační soutěže s názvem Ars Poetica - Puškinův památník. A účast to byla opravdu úspěšná. Školu reprezentovalo na univerzitní půdě v Hradci Králové celkem šest žáků, z toho pět vystoupilo s přednesem ruské poezie a jeden žák zajistil hudební doprovod na klavír. Z celkového počtu 15 zúčastněných získala naše škola dohromady tři první místa. V kategorii recitace ruské poezie se o první příčku rozdělili Iva Bartoňová a Matěj… (EMZ, MP, 8.4.2019) více >>


^

Aktualita

Úspěšná reprezentace na pochodu „Operace Chalk“

První dubnový víkend v noci ze soboty na neděli byl uspořádán pod záštitou Policejního klubu Příbram noční pochod, který se uskutečnil u příležitosti 75. výročí nasazení paravýsadku Chalk do Protektorátu Čechy a Morava. Této události, s omezenou kapacitou účasti pro 10 týmů, byla přítomna i devítičlenná skupina našich studentů. Noční přesun se odehrával tak, aby co nejvěrohodněji simuloval skutečnou činnost výsadkářů, odbojářů a partyzánských skupin v protektorátě. V průběhu pohybu neznámým… (PP, MP, 8.4.2019) více >>


^

Aktualita

Maturita – formalita?

Ve středu 10. dubna 2019 v 11:00 se všichni maturanti sešli v kinosále školy k zahájení maturit. Zástupce velitele popřál žákům hodně štěstí a představil předsedu komise, který ve středu a ve čtvrtek bude dohlížet na průběh písemných částí maturit. Za žáky Antonín Šanovec přednesl slib maturanta. Na závěr zazněla státní hymna. Na maturanty již čekal oběd, aby mohli po půl jedné zasednout do lavic a po potřebné administrativě, v přesně stanovený čas, se konečně dostali k tomu, co pro ně bylo nejdůležitější… (LV, 11.4.2019) více >>


^

Aktualita

Maďarská škola z Debrecenu potřetí v Moravské Třebové

V týdnu od 8. do 12. dubna 2019 proběhla již třetí návštěva delegace z Vojenské střední školy Karla Kratochvila v maďarském Debrecenu. Tvořilo ji 16 žáků a doprovod pod vedením ředitele školy Gábora Berkecze. Znovu pro ně byl připraven zajímavý program s různými aktivitami z vojenské přípravy, návštěva Prahy a Olomouce. V pondělí po příjezdu proběhlo přivítání, večeře a ubytování. Po dlouhé cestě bylo třeba nabrat síly. V úterý po snídani následoval nástup žáků 1. a 2. ročníků a studentů z Debrecenu. Během… (TR, 15.4.2019) více >>


^

Aktualita

Přijímačky a pak dlouhé čekání

V pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna proběhlo přijímacího řízení. Před branou se kolem sedmé hodiny ranní tvořily hloučky. Doprovod do areálu školy neměl přístup, takže rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na vybraný obor. V pátek se sešlo 297 a v pondělí 77 uchazečů o studium, mezi nimi i 20 uchazečů o nový obor strojírenství pro pobočku v Sokolově. Po areálu, pro jednodušší orientaci, stáli žáci ve žlutých vestách s logem školy, aby se každý dostal do správné učebny. V té ho čekaly… (LV, 16.4.2019) více >>


^

Aktualita

Military Death March 2019

Druhý dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk a jeho bližším i vzdáleném okolí 6. ročník pochodů Military Death March, který je věnován uctění památky obětí pochodu smrti, který proběhnul na konci války v roce 1945. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 žáků naší školy převážně z řad pravidelných účastníků této akce. Mnozí absolvovali pochod v kategorii Extreme o přibližné délce 75 km, ale většina z nich si rezervovala kombinaci některých pochodů z celkově tří nabízených o délkách 75, 30 a 12 km.… (PP, 24.4.2019) více >>


^

Aktualita

Tisá 2019

Ve dnech 8. – 12. dubna 2019 absolvovali žáci 3. ročníků (kromě čety E3A), spolu se svými veliteli čet odborný výcvik u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Tuto akci dostali na starost příslušníci 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod velením mjr. Mgr. Ivana Janečka. Výcvik probíhal převážně ve Vojenském výcvikovém prostoru Tisá. První den se žáci seznámili s výcvikovým prostorem a s blízkým okolím, kde nejvíce zaujala prohlídka Tiských stěn. Ostatní dny začínal výcvik… (RR, 24.4.2019) více >>


^

Aktualita

Slavkovské memento

Dne 26. dubna 2019 se v Historickém sále slavkovského zámku konalo slavnostní vyhlášení 15. ročníku literární soutěže Slavkovské memento. Z naší školy byli oceněni tito studenti: Tereza Kroupová – 3. místo poezie, Vendula Gavandová a Robert Dostál – 3. místo próza, čestné uznání obdrželi Radek Pilát a Iveta Fialová. I tento rok nás na vyhlášení doprovázela naše učitelka češtiny PaedDr. Jana Jakubcová, která je garantem této literární soutěže. Chtěli bychom poděkovat především našim učitelům českého… (žIFaVG, 9.5.2019) více >>


^

Aktualita

Den vítězství ve škole, ve městě a okolí

V úterý 7. května 2019, netradičně v odpoledních hodinách, se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války. Po skončení úterní výuky žáci napochodovali před památník v areálu školy. Zúčastnili se i všichni přítomní vojáci z povolání a občanští zaměstnanci. Nástup měl již tradiční průběh - kladení věnců, uctění památky padlých minutou ticha, vyhlášení rozkazu ministra obrany, ve kterém byla zdůrazněna důležitost našeho působení v NATO. Slavnostní nástup s pietním aktem… (LV, 9.5.2019) více >>


^

Aktualita

ARMY DEN

Dne 15. května 2019 se již potřetí zástupci naší školy zúčastnili Army dne v pražském obchodním domě Atrium Flora. Žákyně a žák 3. ročníku a dva příslušníci praporčického sboru prezentovali naši školu mladým zájemcům o studium, rodičům a ostatním obyvatelům Prahy. Potěšil nás i zájem o školu z řad zahraničních studentů, nejexotičtější destinace byly Filipíny a Pobřeží slonoviny. Jako každý rok si u našeho stánku mohli zájemci rozložit a složit samopal vz. 58, který je nyní využíván již jen… (TR, 17.5.2019) více >>


^

Aktualita

Po stopách legionářů ve Francii

Ve dnech 9. 5. až 12. 5. 2019 se šest vybraných žáků zúčastnilo vzpomínkové poutě ve Francii u příležitosti 105. výročí vstupu československých dobrovolníků do francouzské Cizinecké legie a 104. výročí nasazení čs. roty Nazdar v bojích u Arrasu. Současně bylo připomenuto 80. výročí vylodění Spojenců v Normandii a následné nasazení Československé samostatné obrněné brigády při obléhání přístavu Dunkerque. První den po náročné cestě proběhl pietní akt na vojenském hřbitově v Casselu, Wormhoutu a … (žAZaTJ, 17.5.2019) více >>


^

Aktualita

Školní ročenka 2018/2019

Nová školní ročenka zachycuje textem a bohatou fotodokumentací život školy ve školním roce 2018/2019. Úvodní slovo velitele se obrací k čerstvým absolventům, bilancuje uplynulé období a nastiňuje perspektivy a nové úkoly školy. Následuje představení školy, velitelského a pedagogického sboru a popis hlavních událostí uplynulého školního roku. Největší prostor je věnován letošním maturantům (představení maturitních tříd, fotografie, texty, přehled úspěchů). Ročenku uzavírají seznamy žáků jednotlivých tříd. (PN, 27.5.2019) více >>


^

Aktualita

Lurdy 2019

Šedesáté první mezinárodní vojenské pouti do francouzských Lurd se zúčastnilo čtrnáct žáků naší školy. Očekávání byla různá a zřejmě nikdo, kdo se vydal, na tuto cestu netušil, s jakými zážitky a pocity se bude vracet domů. Pro pochopení všech reálií je třeba vysvětlit několik skutečností pro ty, kteří o této pouti nic nevědí. Místo, kde se pouť každoročně koná, není zvoleno náhodně. Na úpatí francouzských Pyrenejí leží městečko Lurdy, které je již od začátku dvacátého století místem, kam putují tisíce křesťanských… (JZ, 29.5.2019) více >>


^

Aktualita

I maskování je třeba trénovat

Ve dnech 20. – 23. 5. 2019 se žáci 2. ročníků (třídy C2A, C2B a C2C) zúčastnili ve spolupráci se 153. ženijním praporem Olomouc ženijního cvičení. První den žáci navštívili 153. ženijní prapor v Olomouci, byli seznámeni se strukturou a organizací tohoto útvaru, dále si prohlédli techniku a stroje v autoparku a na závěr jim byla představena technika a vybavení týmu EOD. V následujících třech dnech probíhalo ženijní cvičení v prostorách VVP Přáslavice. Zde se žáci seznámili s praktickým výcvikem EOD týmu… (PV, 29.5.2019) více >>


^

Aktualita

Na školu vojenskou

Já, žák Vojenské střední školy Ministerstva obrany, školy Československé obce legionářské, vědom si svých povinností k vlasti, České republice, před svými spolužáky, veliteli a učiteli slavnostně slibuji, že budu žákem čestným a ukázněným, budu chránit čest, dobré jméno a tradice školy… Už to není pouze pár týdnů, jsou to čtyři roky, kdy tato slova zazněla přede mnou, a před mými spolužáky, spolubojovníky. Zavázali jsme se povinnostem a vytrvalému učení v přítomnosti ministra obrany, velitele školy, učitelů… (OH, 4.6.2019) více >>


^

Aktualita

Dlouhá cesta k vyřazení…

Ve středu 5. června 2019 proběhlo slavnostní vyřazení absolventů Vojenské střední školy. Vyřazeno bylo 76 úspěšných absolventů jak denního tak dálkového studia. Vyřazení předcházel dlouhý proces maturit, který byl zahájen již v dubnu. V letošním roce maturovali premiérově žáci vojenského lycea. Pro ně začal maturitní kolotoč již 1. dubna praktickou maturitou z vojenské profesní přípravy. Tato zkouška se skládala z běhu terénem v délce 5,7 km se zbraní a praktické ověření znalostí, které v rámci 4 let… (LV, 6.6.2019) více >>


^

Aktualita

Uctění památky československých bojovníků padlých na Urale

Předposlední týden měsíce května se díky pozvání od ČsOL mohla osmičlenná skupina z VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové zúčastnit vzpomínkové pouťi na Ural v Ruské federaci. Nad touto akcí převzala záštitu místopředsedkyně senátu České republiky, p. Miluše Horská. Spolu s ní a ostatními účastníky z Československé obce legionářské a také mini štábu České televize jsme se letecky přesunuli do Jekatěrinburgu, kde se cesty naší devadesátičlenné družiny na dva dny rozdělily… (PR, 11.6.2019) více >>


^

Aktualita

Celostátní úspěch v recitační soutěži

Letos poprvé dostala naše škola jedinečnou příležitost zúčastnit se krajského kola recitační soutěže v ruském jazyce Ars Poetica - Puškinův památník. A účast to byla opravdu úspěšná. V březnu jsme si domů odvezli hned tři ocenění a s nimi spojený postup do celostátního kola v Praze. To se konalo symbolicky ve čtvrtek 6. 6. 2019, v den výročí narození ruského básníka A. S. Puškina. V krajském kole měli studenti možnost obsadit klasický třístupňový žebříček, a tak postoupit do celostátního kola. V Praze se… (EMZaMP, 11.6.2019) více >>


^

Aktualita

Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova 2019

Druhá červnová neděle se už stala pro žáky naší školy tradiční jejich účastí na pietním aktu k uctění památky místního rodáka generála Ingra v obci Vlkoš u Kyjova. Žáci Jonáš Kolečkář, Josef Kohoutek, Marian Kovařík, Jan Pekkala a Šárka Fridrichová se zúčastnili již 22. ročníku pietního aktu, který je vyvrcholením oslav s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce a vypomohli při její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden důstojný pietní akt… (PP, 13.6.2019) více >>


^

Aktualita

Absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Dne 18. června 2019 proběhlo v gesci Katedry vojenského umění a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení závěrečné absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Předsedou komise byl z rozhodnutí Státního tajemníka Ministerstva obrany pověřen Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. a členy komise pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA a Ing. Jiří Barta, Ph.D. Absolutorium se skládalo… (LL, 20.6.2019) více >>


^

Aktualita

Příjemné sobotní odpoledne

V sobotu 22. června 2019 se naše četa C3B podílela na průběhu dětského dne ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, který zaštiťovala tamní sokolská jednota. Žáci se po skupinách rozdělili na stanoviště a starali se o to, aby si děti jejich den užily. S průběhem celého dětského dne pomáhala i třídní učitelka a velitel čety. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, proběhnout překážkovou dráhou, proplést se bludištěm, vyřešit šifry a mnoho dalších aktivity. Po celou dobu se o nás obyvatelé Vícenic velmi příjemně… (žŠD, 2.7.2019) více >>


^

Aktualita

Bahna 2019

Na začátku tohoto příběhu stáli nadšenci vojenské historie a jejich touha vyzkoušet své klenoty opět v terénu. Zatím poslední kapitolu tohoto příběhu pomohli napsat i žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. 88 žáků této školy se zapojilo především do pořadatelské služby, ale spatřit jsme je mohli i ve stanu prezentujícím samotnou školu, při propagaci programu POKOS nebo při ukázkách boje zblízka. Kvalitu práce žáků školy nesnížil velmi náročný program čítající přibližně 22 hodin nasazení ani počasí, které… (PŠ, 2.7.2019) více >>


^

Aktualita

Dojemné loučení

Ve středu 26. června proběhl slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil. Ve škole je vždy tradičně spojen i s rozloučením se žáky. Nejdříve velící podal hlášení veliteli školy a poté byl vyhlášen rozkaz ministra obrany. Následoval krátký proslov velitele školy k žákům, kde ocenil ty, kteří pilně studují a jsou příkladem, ale nezapomněl zmínit ani ty na druhém konci spektra. Další součástí nástupu bylo loučení s odcházejícími učitelkami. Zvláště s RNDr. Irenou ŠAFÁŘOVOU bylo dojemné, jelikož na škole strávila dlouhých 40 let… (LV, 2.7.2019) více >>


^

Aktualita

MITAV 2019 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy)

V závěru školního roku, tak jako už pětkrát v letech předchozích, tedy již po šesté, jsme se zúčastnili mezinárodní konference MITAV 2019. Naše skupina byla letos nejpočetnější. Navíc jsme se zapojili i do programu konference, hned úvodní zvanou přednáškou, která obsahovala rozbor výsledků státní maturitní zkoušky z matematiky v podání RNDr. Hany Nečasové a RNDr. Ivety Wilnerové. Jejich přednáška vzbudila nebývalý ohlas a zájem… (ZM, 15.7.2019) více >>


^

Aktualita

Den sil podpory AČR Cihelna 2019

Ve dnech 16. a 17. srpna 2019 se konala v Králické pevnostní oblasti dvacátá druhá vojensko-historická akce „Den sil podpory AČR Cihelna 2019“. Již tradičně se na této akci podílela Armáda ČR společně s městem Králíky, Aktivními zálohami, složkami IZS, Celní správou ČR, Vězeňskou službou ČR, Vojenským muzeem Králíky a kluby vojenské historie. Letošní ročník akce Cihelna byl věnován prioritně jaru 1945 s názvem „Svoboda přichází přes Slezsko.“ V rámci dvou velkých bojových rekonstrukcí jsme si připomněli… (TR, 3.9.2019) více >>


^

Aktualita

Účast žáků na Partyzánském pochodu 2019

Předposlední prázdninovou sobotu proběhnul již posedmé Partyzánský pochod, který pořádá ČsOL Jednota plk. J. Švece – Horácko. Pochod byl připraven k uctění památky výsadkářů, partyzánů a dalších odbojových pracovníků, a v neposlední řadě ovšem i k památce obyčejných lidí, kteří pomáhali a nasazovali životy svoje i svých blízkých. Účastníci pochodu, mezi nimiž byli již tradičně přítomni i naši žáci, prošli po stopách válečných událostí a navštívili další připomínky protinacistické a odbojové činnosti… (PP, 3.9.2019) více >>


^

Aktualita

Nastoupila stovka nováčků

Pondělí 2. září 2019 bylo prvním dnem školního roku 2019/20. Stávající žáci školy přijeli již tradičně v neděli večer. Nováčci se scházeli před bránou školy v pondělí kolem osmé hodiny ranní, kde na ně čekali přidělení instruktoři ze třetích ročníků, kteří je budou provázet první týdny ve škole. V 7:20 při slavnostním nástupu přivítalo velení školy stávající žáky. Maturantům velitel připomněl, že jejich důležitý krok k ukončení studia se blíží a všem popřál úspěšný školní rok. Došlo i na udělení odměn za… (LV, 4.9.2019) více >>


^

Aktualita

Ještě než zasednou do lavic

Již se stalo tradicí, že druhý týden v září se místo do lavic čety prvních ročníků přesunuly ve dvou turnusech do tábořiště na Svratouchu. Byly tam pro ně nachystány tři dny plné seznamovacích, taktických a především týmových her. Hlavním cílem těchto aktivit bylo nastartovat a urychlit proces vzájemného poznání mezi sebou a to včetně třídního učitele a velitele čety. O celý program se starali pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy. Při hrách jako je Humanitární mise, Žízeň po životě nebo Operace… (LV, 22.9.2019) více >>


^

Aktualita

Dny NATO 2019

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos probíhaly ve dnech 21. – 22. září a přinesla jedinečnou ukázku společného letu mistra světa elitní letecké série Red Bull Air Race Martina ŠONKY létajícím na stroji Extra 300 a kpt. Ivo KARDOŠE pilotujícím letoun JAS-39C Gripen. 124 žáků naší školy 2. a 3. ročníku opět přispělo k hladkému průběhu této velkolepé akce. Z toho čtyři žáci byli vyčleněni pro výpomoc ASC Dukla PRAHA a třem žákům byl svěřen propagační stan školy… (VL, 23.9.2019) více >>


^

Aktualita

V kurzu základní přípravy naši absolventi obstáli

Dne 1. srpna 2019 začal kurz základní přípravy pro budoucí studenty Univerzity obrany a četu bývalých žáků naší školy u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Po čtyřech týdnech nácviků a odborných výcviků se ve čtvrtek 29. srpna uskutečnila v areálu kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha. Složili ji všichni absolventi naší školy, kteří kurz započali. Přelet bojového letounu, bojový prapor Velitelství výcviku – Vojenské akademie v rukou čestné čety Posádkového velitelství Praha, slova přísahy… (TR, 26.9.2019) více >>


^

Aktualita

Žáci ovládli náměstí

V pátek 27. září 2019 ovládli náměstí v Moravské Třebové žáci vojenské střední školy. Pro 96 žáků a žákyň 1. ročníků to byl den jejich slavnostního slibu. První krok v jejich budoucí kariéře v řadách vojáků Armády ČR. Než nastal tento slavnostní den, žáci poctivě trénovali pořadovou přípravu. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. Jak řekl velitel školy ve svém projevu: „Můj obdiv mají již teď, protože za 16 dnů od nástupu do školy se dokázali připravit… (LV, 30.9.2019) více >>


^

Aktualita

Na Sportovním dnu rektora Univerzity obrany se naši žáci neztratili

Na základě pozvání od rektora Univerzity obrany v Brně se 33 žáků naší školy a 4 vojáci z povolání zúčastnili dne 10. října 2019 Sportovního dne rektora-velitele Univerzity obrany. Vynikající úspěch zaznamenali vojáci z povolání, kdy na prvním místě v badmintonu se umístil rotmistr Dostál a v téže disciplíně skončil třetí nadrotmistr Šulc. V tenise se překvapivě prosadil nadporučík Pospíšil, který skončil na krásném třetím místě… (LV, 15.10.2019) více >>


^

Aktualita

Maďarsko potřetí a zase jinak

Již potřetí se naši žáci zúčastnili setkání se spřátelenou vojenskou školou Karla Kratochvíla v Debrecíně. Nízké ranní teploty pondělního rána doprovázely brzký odjezd do hlavního města Budapešti, kde jsme ve spolupráci s kpt. Andrásem Feketem a vedoucím domova mládeže panem Attilou Bársonym absolvovali prohlídku maďarského parlamentu. Do cíle v Debrecínu jsme pak dorazili ve večerních hodinách. I přes to jsme se dočkali srdečného přivítání, které zahrnovalo večeři a typický maďarský zákusek… (žVKaEM, 15.10.2019) více >>


^

Aktualita

Rakouští vojáci v naší škole

Ve dnech 14. – 25. října 2019 absolvovali v naší škole kurz českého jazyka tři rakouští vojáci a jeden občanský zaměstnanec Bundesheeru. Po příjezdu si vojáci za doprovodu npor. Michaely Macounové a asistentky velitele Lucie Vašákové prohlédli areál školy a večer s vyučující českého jazyka Mgr. Libuší Kořínkovou a s žáky 3. ročníku se prošli městem, obzvlášť byli nadšeni Křížovým vrchem. Výuka začala 15. října a skládala se z hodin konverzace českého jazyka, byla zaměřena na výuku odborné… (LKaLL, 7.11.2019) více >>


^

Aktualita

„Svatomartinské veselí“

Již deset let drží krásnou tradici „Svatomartinského veselí“ Charita Moravská Třebová. Rádi na tuto akci půjčíme sál Na Písku. Letos bylo vybráno datum 6. listopadu. Úvodní slovo si vzala paní ředitelka Ludmila Dostálová z charity, přivítala hosty, seznámila přítomné s programem a poté již mohla propuknout zábava. Od prvních tonů začala většina klientů tančit, pozadu nezůstali ani naši žáci. Během odpoledne se na parketu předvedly mažoretky Poupata z Rozstání a své dovednosti předvedli žáci ZUŠ Moravská… (LV, 13.11.2019) více >>


^

Aktualita

Memoriál československých parašutistů 2019

Víkend před oslavou svátku válečných veteránů se pod záštitou 43. výsadkového praporu již poosmé konal v Chrudimi Memoriál československých parašutistů, kterého se zúčastnilo více než tři desítky našich žáků. Cílem účastníků této akce bylo překonat pěším přesunem sedmdesátikilometrovou vzdálenost po trase Chrudim – Ležáky - Medkovy kopce – Svratka - Nové Město na Moravě, a tak uctít památku paradesantního výsadku Tungsten vyslaného z Anglie na území… (PP, 13.11.2019) více >>


^

Aktualita

Slavnostní nástup ke Dni válečných veteránů

V pondělí 11. listopadu 2019 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup školy u příležitosti Dne válečných veteránů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války a připadá na datum 11. listopadu. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých. Významnost tohoto aktu podtrhla přítomnost hostů. Bylo nám ctí přivítat starostu města Tomáše Kolkopa a místostarostku… (LV, 14.11.2019) více >>


^

Aktualita

Škola otevřela své brány zájemcům

Přes šest set návštěvníků přišlo na první Den otevřených dveří do Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové. Jediná škola svého druhu v České republice dlouhodobě zažívá velký zájem o studium. „Těší nás, že i v letošním roce, již po prvním dnu máme taková vysoká čísla návštěvnosti. Čekají nás ještě další dva dny a to 6. prosince a 17. ledna“ pochvaloval si náčelník štábu pplk. Viliam Beke. Tradičně bylo zahájeno prezentací se základními informacemi o nabízených… (LV, 18.11.2019) více >>


^

Aktualita

Naši studenti se zúčastnili projektu v Rakousku

Ve dnech 4. – 15. litopadu 2019 se pět žáků naší školy zúčastnilo zahraničního projektu a kurzu německého jazyka. Kurz německého jazyka probíhal první týden ve Vídni na Institutu jazykové přípravy rakouské armády. V druhém týdnu se projekt zaměřený na kulturu národů, zvyky a zajímavosti z jednotlivých států uskutečnil na zámku Reichenau asi 70 km jižně od Vídně v podhůří Alp. Projektu se společně zúčastnili žáci rakouské střední školy, vojáci jordánské armády, vojáci Srbska, Francie, Černé Hory, Bosny… (PV, 19.11.2019) více >>


^

Aktualita

Libavá prověřila připravenost „čtvrťáků“

Ve dnech 4. – 14. litopadu 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá za podpory instruktorů ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice komplexní polní výcvik žáků 4. ročníku vojenského lycea. Výcvik byl rozdělen do dvou bloků po jednom týdnu. První blok měl za cíl zopakovat a procvičit již získané základní vojenské dovednosti, jako jsou například bojové drily, topografie, chemická, střelecká a spojovací příprava. Jelikož většina z těchto oblastí byla s žáky teoreticky zopakována na škole… (SS, 19.11.2019) více >>


^