Archiv událostí ze života školy: rok

Aktualita

Ministerstvo obrany otevře v Sokolově pobočku vojenské školy v Moravské Třebové

Záměr zřídit v Karlovarském kraji pobočku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové přivítala ministryně obrany Karla Šlechtová. „Chci, aby pobočka vojenské střední školy v Karlovarském kraji byla úspěšnou a prestižní školou," řekla ministryně. Kapacitně půjde od září 2019 zatím o jednu vojenskou třídu při Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. Kromě plánovaného… (MOČR, 17.1.2018) více >>


^

Aktualita

Letoun L-39 Albatros a jeho cesta do Moravské Třebové

V pondělí 15. ledna 2018 se začalo pracovat na cestě letounu L-39 ZA Albatros, trupové číslo 2344 z letiště Čáslav do Moravské Třebové. Vybraných osm studentů oboru Elektrotechnika mělo možnost zúčastnit se a přiložit ruku k rozebrání letounu na letišti Čáslav. Na chvíli se tak stali součástí letiště a jeho každodenního provozu. Ve středu byl rozebraný letoun v kamionu převezen do Moravské Třebové. Za pomoci techniky byly jednotlivé součásti složeny z kamionu a začalo se kompletovat letadlo. Byla to… (LV, 19.1.2018) více >>


^

Aktualita

Ministryně obrany ocenila jedinečnost vojenské střední školy v Moravské Třebové

V pondělí 22. ledna 2018 zavítala ministryně obrany Karla Šlechtová v doprovodu státního tajemníka v Ministerstvu obrany Petra Vančury do Moravské Třebové. Právě zde sídlí Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany. Hosty na teritoriu jediné vojenské střední školy v České republice přivítal její velitel plukovník gšt. Zdeněk Macháček, který je seznámil se strukturou školy, obory, které lze… (MOČR, 23.1.2018) více >>


^

Aktualita

Pobočka vojenské střední školy v Sokolově se budoucím vojákům otevře už letos v září

Na základě nových informací z Karlovarského kraje ministerstvo znovu projednalo a následně schválilo možnost otevření pobočky Vojenské střední školy se sídlem v Moravské Třebové v Sokolově již od školního roku 2018/2019. Ministryně obrany Karla Šlechtová uvítala záruku hejtmanky Jany Vildumetzové, že na sebe bere odpovědnost za připravenost školy, její naplněnost a včasné dobudování zázemí. Díky osobním garancím… (MOČR, 31.1.2018) více >>


^

Aktualita

Projekt EDISON 2018

Podobně jako v předchozích dvou letech, se i letos naše škola zapojila do projektu EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Cílem projektu je především setkávání a sbližování lidí z různých zemí světa a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo v týdnu od 5. do 9. února 2018 šest lektorů z různých koutů světa. Konkrétně se jednalo o Harriet z Číny, Giori z Gruzie, Adis z Indonésie, Annu z Ruska, Tenzin z čínského Tibetu a Aynuru z Ázerbájdžánu. Všichni lektoři se zapojili do… (LV, 16.2.2018) více >>


^

Aktualita

Pieta v Černé Hoře

Dne 11. února 2018 se žáci školy zúčastnili pietního aktu v Kotoru u příležitosti 100. výročí vzpoury námořníků v Boce Kotorské. Vedení vzpoury se ujal český rodák z Přerova Franstišek Rasch, který byl společně s dalšími třemi vedoucími členy povstání dne 11. února 1918 popraven ve Skaljari v Kotoru. To je hlavní důvod, proč se pietního aktu účastnila i delegace z České republiky. Česká výprava odletěla v brzkých hodinách z pražského letiště ve Kbelích, aby mohla v 10 hodin přistát na černohorském letišti Tivat… (žEB, 20.2.2018) více >>


^

Aktualita

Queenie – králové večera

Poslední únorový páteční večer patřil k vrcholům plesové sezony v Moravské Třebové. Konal se tradiční ples velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové tentokrát s číslem 25. Půlkulaté výročí se opravdu neslo v slavnostním duchu – zlatá výzdoba, bohatě obložené stoly, výtečný raut a jako třešnička na dortu kapela QUEENIE – world Queen tribute band hrající písně britské kapely Queen. Při jejich vystoupení se vždy zaplnil parket a všichni zúčastnění užasli nad autentičností zpěváka a celé kapely. Úvodního slova se… (LV, 1.3.2018) více >>


^

Aktualita

Žáci vojenské školy v soutěži „Navrhni projekt“

Letos poprvé se naši žáci zapojili do celostátní soutěže „Navrhni projekt“. Měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak se píše projektová žádost a co všechno je s ní spojené. Tým dvou žáků 3. ročníku, Antonína Šanovce a Jakuba Hanzela, pod vedením učitele Mgr. Josefa Kučery přišel se záměrem rekonstrukce zastaralé tělocvičny pro výcvik sebeobrany a následného rozšíření tohoto výcviku ve formě kroužků. Tuto ideu pak sepsali v projektové žádosti a odeslali do pardubického Eurocentra. Z 26 prací regionu… (JK, 22.3.2018) více >>


^

Aktualita

Žáci na vzpomínkové pouti na Ukrajině

Ve dnech 4. – 12. března 2018 se pět vybraných žáků naší školy zúčastnilo vzpomínkové pouti na Ukrajině u příležitosti 75. výročí bitvy u Sokolova a 100. výročí bitvy u Bachmače. V pondělí jsme pouť zahájili pietním aktem v polském městě Tanov na počest přísahy novodružníků. Poté již na Ukrajině proběhl pietní akt ve městě Zborov u mohyly československých vojáků. Následující den jsme se přesunuli do Žitoměru, zde proběhl pietní akt na hřbitově komunistického teroru a poté jsme se byli podívat na místo, kde je… (ž, 23.3.2018) více >>


^

Aktualita

Výcvik 2. ročníku v topografické, spojovací a střelecké přípravě

Koncem měsíce února a začátkem měsíce března 2018 proběhl u žáků 2. ročníku praktický výcvik v topografické a spojovací přípravě, kde žáci absolvovali 15 km přesun dle stanovených bodů na mapě v okolí Moravské Třebové. Další den je vždy čekal výcvik na posádkové střelnici v Linharticích, kde nacvičovali taktiku a střelbu z útočné pušky CZ 805 BREN a ostrou střelbu z malorážkové pušky a pistole Champion. Výcvik probíhal vždy po jednotlivých četách pod vedením našich instruktorů. Pro žáky… (TR, 27.3.2018) více >>


^

Aktualita

Den učitelů

Již třinácté setkání pedagogických pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové a okolních obcí proběhlo 28. března, tedy na Den učitelů, v sále Na Písku. Po úvodním přivítání hostů a slovech starosty a velitele vojenské školy došlo na vyhlášení 26. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“. Výsledky ankety vyhlásila již tradičně ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová. Všichni ocenění obdrželi z rukou starosty města pamětní list a květinu… (LV, 5.4.2018) více >>


^

Aktualita

Military Death March 2018

První dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk jubilejní 5. ročník pochodů Military Death March, který je věnován uctění památky obětí pochodu smrti. Proběhl na konci války v roce 1945, bez dostatečných zásob jídla, oblečení a odpočinku. Byl to způsob likvidace zajatců a vězňů. Kdo nemohl pochodovat, byl na místě zastřelen a ponechán v příkopu u cesty. Později byli hromadně pohřbeni do anonymních hrobů. Letošního ročníku se zúčastnilo více než tři desítky žáků naší školy, z nichž většina… (PP, 12.4.2018) více >>


^

Aktualita

Maturity 2018 zahájeny

11. dubna 2018 ve 12:00 začal pro žáky 4. ročníku závod zvaný Maturita. Zatím proběhlo jen zahřívací kolo formou slohové práce z českého jazyka. Výběr byl z 6 témat a nabídka byla opravdu pestrá. Nervozita žáků byla patrná ve všech učebnách a u mnohých nechyběl talisman pro štěstí. Žáci byli rozděleni do učeben vždy tak, aby byly dodrženy všechny předem dané podmínky. Všichni maturanti zvládli odevzdat práci ve stanoveném čase, snad se jim povedla dle jejich přání. Úleva se dala vyčíst z většiny tváří… (LV, 12.4.2018) více >>


^

Aktualita

Počasí přálo uchazečům

12. dubna 6:30 hodin a před sálem Na Písku to dle fronty vypadá, že se schyluje k velké akci. A pro mnohé z přítomných to tak skutečně je. Sešli se uchazeči na 1. termín přijímacího řízení. Celkem 305 dívek a chlapců se tento den zkouší přiblížit k přijetí do své budoucí školy. V 8:00 hodin dostávají zadávající potřebné materiály a v 8:30 hodin již začínají uchazeči vyplňovat test z matematiky. Následuje krátká pauza a v 11:05 hodin začíná český jazyk, literatura. Doba na občerstvení, krátkou pauzu a přesun do tělocvičny… (LV, 13.4.2018) více >>


^

Aktualita

Army den v Atriu Flora

Dne 18. dubna 2018 se zástupci naší vojenské školy již podruhé zúčastnili Army dne v pražském obchodním domě Atrium Flora. Dva žáci a dva vojáci z povolání prezentovali naši školu mladým zájemcům o studium. Těšil nás i zájem široké veřejnosti, která se u našeho stánku zastavila. Pánové i dámy si mohli rozložit a složit samopal vz. 58, kerý je z předchozích let dobře znám. Kromě stovek návštěvníků si stanoviště školy prohlédl NGŠ AČR armádní generál Josef Bečvář, absolvent naší školy, a ministryně obrany… (TR, 27.4.2018) více >>


^

Aktualita

Volný pád v Hurricane Factory

Dne 19. dubna 2018 se žáci školy z parašutistického kroužku zúčastnili výcviku ve vzduchovém trenažéru v Hurricane Factory v Praze Letňanech. Pod vedením zkušených instruktorů si mohli nacvičit různé formy držení svého těla ve volném prostoru, či jak vypadá seskok volným pádem. Pro žáky naší školy to bylo poprvé, ale určitě ne na posled, příští týden již některé čekají ostré seskoky na letišti Moravská Třebová – Staré Město. Děkujeme paní Jahodové za zařízení tohoto zajímavého výcviku. (TR, 27.4.2018) více >>


^

Aktualita

Spolupráce s Debrecínem pokračuje

V týdnu od 16. do 20. dubna 2018 proběhla návštěva delegace z Vojenské střední školy Karla Kratochvila v maďarském Debrecenu. Tvořilo ji 17 žáků, 3 žákyně a nezbytný doprovod pod vedením ředitele školy Gábora Berkecze. Byl připraven pestrý program s různými aktivitami vojenské přípravy a nechyběla návštěva Prahy. V pondělí po příjezdu, přivítání a ubytování proběhlo slavnostní vztyčení státních vlajek Maďarské a České republiky před budovou školy. Následovalo krátké setkání s velitelem a prohlídka… (LV, 27.4.2018) více >>


^

Aktualita

Slavnostní nástup ke Dni vítězství

V pátek 4. května 2018 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 73. výročí ukončení 2. světové války. Před památník, za příjemného až letního počasí, napochodovaly školní čety. Přítomní byli i vojáci z povolání a občanští zaměstnanci. Nejdříve proběhlo kladení věnců a uctění památky minutou ticha. Poté moderátorka přečetla rozkaz ministryně obrany, kde zazněla důležitost připomínat si historické okamžiky a jejich návaznost na současnou situaci. Mimo jiné bylo uvedeno: „Druhá světová válka… (LV, 9.5.2018) více >>


^

Aktualita

Žáci 3. ročníku na odborném výcviku u 312. praporu v krásném městě Liberci

Naši žáci 3. ročníku prožili týden od pondělí 23. dubna do pátku 27. dubna 2018 v rámci odborného výcviku se svými veliteli čet u 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Měli možnost okusit tu pravou atmosféru elitního chemického útvaru v praxi. Odborný výcvik úzce navazoval na výcvik s veliteli čet v podmínkách naší školy. Osvědčení instruktoři výcviku od pluku byli hlavními realizátory každodenního… (kol., 9.5.2018) více >>


^

Aktualita

Třetí vítězný pochod na Den vítězství

Při příležitosti květnových oslav Dne vítězství se uskutečnil 5. května 2018 v pořadí osmý ročník Vojenského pochodu České republiky, který probíhal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka již potřetí v Lednicko-valtickém areálu. Možnost zúčastnit se této akce spolu s dalšími příslušníky ozbrojených složek, ale i širokou veřejností využili také naši žáci a vojáci z povolání s rodinnými příslušníky a absolvovali stanovené trasy pochodu od 11 do 40 km. V rámci tohoto pochodu… (PP, 11.5.2018) více >>


^

Aktualita

Setkání žáků se starostou města

Dne 2. května 2018 měli žáci prvních a třetích ročníků příležitost vyslechnout přednášku starosty města p. JUDr. Miloše Izáka. Středeční setkání se starostou bylo ve znamení toku otázek. Předmětem přednášky bylo propojení historie, ekonomie a politiky. Žáci se seznámili s běžným životem na radnici, s prací starosty, neboť Miloš Izák má bohaté zkušenosti. Jeho každodenní povinnosti, účasti na nejrůznějších akcích, zastupování města navenek, celková odpovědnost za činnost úřadu, řešení problémů… (LL, 17.5.2018) více >>


^

Aktualita

S roboty na soutěži JedoBot 2018

Dne 10. května 2018 se žáci oboru Elektrotechnika zúčastnili soutěže robotů JedoBot 2018 pro střední a základní školy, kterou pořádá Střední průmyslová škola v Jedovnici. Soutěžící se mohou zúčastnit čtyř disciplín: sledovač čáry Lego, sledovač čáry s procesorem, Mini SUMO a Lego SUMO. Na první účast v soutěži se žáci rozhodli vytvořit dva středoškolské týmy pro disciplínu Lego SUMO. Úkolem robotů bylo vytlačit soupeře z ringu o průměru 770 mm. Tento úkol byl obtížný z důvodu omezenosti rozměrů… (žMP, 24.5.2018) více >>


^

Aktualita

Lurdy 2018

Ve dnech 18. - 20. května 2018 se jako každoročně účastnilo 15 vybraných žáků naší školy s vrchním praporčíkem mezinárodní vojenské pouti v jihofrancouzských Lurdech, která měla letos kulaté 60. výročí. K samotnému zahájení pouti došlo v podvečer 18. května uvítacím ceremoniálem v podzemní bazilice Pia X, kde byly představeny účastnící se mezinárodní vojenské jednotky. Po nastoupení vlajkonošů všech zúčastněních zemí a jejich účastníků přešel program do duchovní části. V sobotním… (žDB, 25.5.2018) více >>


^

Aktualita

Terminál letiště uzavřen

Ve středu 23. května 2018 se třída C1C z 1. roty zúčastnila cvičení zásahových jednotek PČR v prostoru nového terminálu letiště v Pardubicích. Představitelé PČR Pardubického kraje vyjádřili díky za spolupráci s žáky a naopak žáci se obohatili o zkušenosti práce PČR, která jim dodala motivaci pro další vzdělávání na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. (PV, 28.5.2018) více >>


^

Aktualita

V plavání a spolupráci jsme silní

Dne 24. května 2018 se 33 žáků 1. roty zúčastnili Sportovního dne rektora-velitele Univerzity obrany v Brně. Soutěžili v osmi disciplínách a to trojkový basketbal, plážový volejbal, plavání, vojenské plavání, malá kopaná, florbal, cross fit a lezecký víceboj. Přivezli jsme dvě druhá místa a to v plavání na 100 m žák David Kruk a v lezeckém víceboji družstvo ve složení: Simona Jeřábková, Anna Bílková, Vojtěch Astr a David Vícha. Pochlubit se můžeme i čtvrtým místem Karolíny Mrlinové v plavání. Také náš… (PV, 28.5.2018) více >>


^

Aktualita

Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti

V sobotu 26. května 2018 se uskutečnil již devátý Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti. Začátek byl již tradičně v pevnosti Hůrka a poté se pokračovalo do Vojenského muzea Králíky. Letos se ho zúčastnilo 7 žáků z kroužku Vojenské historie, kteří byli rozmístění na jednotlivých stanovištích. Jejich působištěm byla letos střelba ze vzduchové pušky, hod granátem na cíl, průchod tunelem ve tmě či střelba na laserové střelnici. O další zajímavá stanoviště se postarali skauti a další přátelé Králické… (TR, 4.6.2018) více >>


^

Aktualita

Školní ročenka 2017/2018

Nová školní ročenka zachycuje textem a bohatou fotodokumentací život školy ve školním roce 2017/2018. Úvodní slovo velitele se obrací k čerstvým absolventům, bilancuje uplynulé období a nastiňuje perspektivy a nové úkoly školy. Následuje představení školy, velitelského a pedagogického sboru a popis hlavních událostí uplynulého školního roku. Největší prostor je věnován letošním maturantům (představení maturitních tříd, fotografie, texty, přehled úspěchů). Ročenku uzavírají seznamy žáků jednotlivých tříd. (PN, 5.6.2018) více >>


^

Aktualita

Vzpomínkový večer ČSBS k výročí 134 let od narození prezidenta Edvarda Beneše a 76. výročí od provedení útoku na říšského kancléře Rainharda Heydricha

V úterý 29. května 2018 se 22 žáci naší školy společně s vrchním praporčíkem zúčastnili návštěvy Památníku Pečkárna v Praze, kde se seznámili s obdobím před Mnichovskou dohodou a obdobím okupace. Provedl nás 1. místopředseda ČSBS a vedoucí památníku plukovník v. v. Emil Kuflánek. Samotný vzpomínkový večer k výročí 134 let od narození… (žJM, 6.6.2018) více >>


^

Aktualita

Maturita, slavnostní vyřazení a co dál?

6. června 2018 proběhl akt slavnostního vyřazení absolventů, kde byla absolventům školy předána maturitní vysvědčení a ocenění za jejich studium. Byla to pomyslná tečka za dlouhým procesem maturitních zkoušek, který začal již 11. dubna a skončil 30. května. Maturitní zkoušky začaly písemnou slohovou prací z českého jazyka. Na výběr bylo ze 6 zadání a dle ohlasu žáků převažovala spokojenost s nabízenými možnostmi. Poté nastal čas na dopilování posledních vědomostí a příprava na začátek… (LV, 7.6.2018) více >>


^

Aktualita

Kurz boje zblízka

Ve dnech 21. až 25. května 2018 proběhl kurz speciální tělesné přípravy - boj zblízka pro studenty třetího ročníku pod vedením instruktorů ze 42. mpr Tábor. Intenzivní kurz byl rozdělen do tří fází. V první fázi absolvovali studenti vstupní přezkoušení jednotlivce, které se skládalo z vytrvalostního a silového testu. Test začínal vytrvalostní částí během na vzdálenost 4 km v oděvu vz. 95 a hned po doběhnutí studenti pokračovali silovou částí 60 leh-sedy a 30 kliky. Na splnění testu měli 25 minut. Při testu nebyly rozdíly mezi… (PT, 13.6.2018) více >>


^

Aktualita

Vlkoš 2018

Druhou červnovou neděli se žáci Jonáš Kolečkář, Josef Kohoutek, Marian Kovařík, Jan Pekkala a Šárka Fridrichová zúčastnili tradičního vyvrcholení oslav již desátého ročníku akce s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce a vypomohli při její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden pietní akt k uctění památky padlých ve světových válkách a v novodobých válečných konfliktech se vzpomínkou na místního rodáka generála Jana Sergěje Ingra. Výpomoc… (PP, 13.6.2018) více >>


^

Aktualita

Návštěva vojenských leteckých přidělenců ve škole

Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhla návštěva vojenských leteckých přidělenců z Běloruska, Číny, Maďarska, Polska, Slovenska a Urugvaye. Připravili jsme pro ně prezentaci a prohlídku školy. Průvodce po areálu školy dělalo 7 žáků 2. ročníku, kteří svoji velmi dobrou angličtinu využili v praxi. Zároveň zodpovídali dotazy, kterých nebylo málo. Většinou se týkaly běžného života ve škole. Všem se líbil rozlehlý areál školy a nabízené aktivity. Maďarský přidělenec ocenil spolupráci s jejich školou v Debrecínu. Na závěr… (LV, 15.6.2018) více >>


^

Aktualita

Absolutorium VOŠ již podeváté

Dne 21. června 2017 obhajovali studenti 3. ročníku Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové před zkušební komisí své závěrečné absolventské práce. Dále prokazovali získané znalosti z anglického jazyka, ze základů krizového řízení, psychologie krizového řízení a z modelování a řešení krizových situací. Dne 22. června se pak od 10:00 hodin, v prostorech obřadní síně Městského úřadu Moravská Třebová, konalo slavnostní vyřazení. Tento akt proběhl za přítomnosti rodin absolventů a pozvaných… (LV, 21.6.2018) více >>


^

Aktualita

MITAV 2018 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) Již po páté!

Ve dnech 14. a 15. června 2018 Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočný spolek Brno pořádala konferenci MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. I letos jsme… (ZM, 3.7.2018) více >>


^

Aktualita

Přežití v tísni žáků 1. ročníku

S koncem školního roku se uskutečnil výcvik žáků 1. ročníku „Přežití v tísni“. Dvoudenní akce proběhla ve výcvikovém prostoru na Srnčím. Jednotlivé čety pod vedením našich instruktorů prověřily získané dovednosti v praxi. Nejprve se musely přesunout po dané trase, kde si ověřily znalosti práce s buzolou a mapou. Na místě musely postavit přístřešky, které jim v noci poskytly zázemí a prostor pro přespání. Bylo třeba rozdělat oheň a postavit pícku. Naučily se, jak získat vodu z místních zdrojů (ranní rosa atd.). Večer si… (TR, 3.7.2018) více >>


^

Aktualita

Rozloučení se školou, začátek prázdnin

V pátek 29. června 2018 proběhl slavnostní nástup k ukončení školního roku 2017/18. Po úvodním slovu zástupce velitele, kde všem popřál krásné prázdniny a slíbil: „My vám školu o prázdninách pohlídáme, abyste se měli kam v září vrátit.“ 30. červen je vyhlášen jako Den ozbrojených sil ČR, proto zazněl rozkaz ministryně obrany k tomuto významnému dni. Na nástupu jsme se rozloučili se 4 odcházejícími zaměstnanci, kteří byli odměněni děkovným listem velitele za odvedenou práci v rámci působení na škole. Zároveň… (LV, 3.7.2018) více >>


^

Aktualita

Den sil podpory AČR Cihelna 2018

17. a 18. srpna se konala v Králické pevnostní oblasti již dvacátá první vojensko-historická akce „Den sil podpory AČR Cihelna 2018“. Na celé akci se již tradičně podílela Armáda ČR společně s městem Králíky, Aktivními zálohami, složkami IZS, Celní správou ČR, Vězeňskou službou ČR, Vojenským muzeem Králíky a kluby vojenské historie. Letošní ročník akce Cihelna byl věnován prioritně roku 1938 a všeobecně mobilizaci. V ukázkách se předvedli všechny již jmenované složky. K vidění bylo přepadení kolony neznámými… (TR, 29.8.2018) více >>


^

Aktualita

Odhalení pomníku na Rybním náměstí

V sobotu 25. srpna 2018 proběhlo slavnostní odhalení pomníku válečným obětem v Moravské Třebové. Celý program započal na nádraží, kdy do města přijeli vojáci, v dobových uniformách, speciálním vlakem z Mladějova na Moravě a společně s obyvateli Třebové se vydali průvodem z nádraží na Rybní náměstí. Autorem návrhu je František Žáček. Na pískovcových blocích jsou vytesané letopočty 1914 a 1918 a srdce. „Pomník je důstojnou odpovědí na válku. Červené tečky padlých jsou výstrahou i výzvou… (LV, 30.8.2018) více >>


^

Aktualita

Opět po roce přichází nováčci

Pondělí 3. září 2018 tak jako na všech školách i u nás začal školní rok. Pro 107 nováčků to byl první den v novém neznámém prostředí. Žáci 2., 3. a 4. ročníků se vrátili již v neděli navečer. Ráno na slavnostním nástupu přivítalo velení školy stávající žáky. Po osmé hodině se před bránou školy tvořily hloučky budoucích prváků. Každý měl s sebou alespoň jednoho z rodičů, pro které byla připravena informační schůzka. Představilo se jim velení školy a náčelník štábu rodičům řekl: „ Já jsem zde před 40 lety také nastupoval a vím… (LV, 5.9.2018) více >>


^

Aktualita

Dny NATO 2018

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos probíhaly ve dnech 15. – 16. září. Nesly se v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa. Za školu se zúčastnilo 127 žáků 2. a 3. ročníku. Každý měl svoji funkci, někteří zabezpečovali pořadatelskou službu, další byli vyčleněni do propagačního stanu školy. Zde se návštěvníci mohli seznámit s informacemi ohledně přijímacích zkoušek, dnů otevřených dveří a hlavně mohli diskutovat přímo s žáky o jejich vlastních zkušenostech ze studia… (VL, 17.9.2018) více >>


^

Aktualita

Adaptační proces pokračoval na Svratouchu

Druhý týden ve škole se všechny čtyři čety prvních ročníků vystřídaly, ve dvou turnusech, v tábořišti na Svratouchu. Téměř tři dny plné seznamovacích, taktických a především týmových her zažili „prváci“ na Vysočině. Jejich úkolem bylo nastartovat a urychlit proces vzájemného poznání mezi sebou a to včetně třídního učitele a velitele čety. Pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy zaměřili „stmelovák“ na vojenskou tematiku a fyzickou kondici. Při hrách jako je Humanitární mise, Žízeň po životě nebo… (ST, 18.9.2018) více >>


^

Aktualita

Prohlubování mezinárodní spolupráce vojenských středních škol pokračuje

Ve dnech 17. – 21. září 2018 proběhla v pořadí již druhá návštěva žáků VSŠ a VOŠ MO na Vojenské střední škole Károlyho Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Dvacet žáků školy, tři vojáci z povolání a jeden pedagog tak dostali jedinečnou příležitost zúčastnit se bohatého programu, který pro ně hostitelé připravili. Už na cestě do Debrecínu se konala první zastávka, a to přímo v hlavním městě Maďarska - Budapešti. Za doprovodu… (JK, 24.9.2018) více >>


^

Aktualita

Zahájení výuky u VOŠ MO

Školní rok 2018/2019 byl na Vyšší odborné škole Ministerstva obrany zahájen dne 3. září 2018 týdenní školní praxí, kdy studenti měli možnost získat cenné znalosti v rámci prezentací a ukázky techniky na centrální stanici krajského operačního střediska HZS Pardubického kraje. Po návštěvě HZS následovala exkurze ve specializované infekční nemocnici OBO Těchonín. V oblasti krizového řízení se studenti věnovali problematice krizového řízení obce s rozšířenou působností na pracovišti prevence… (LL, 2.10.2018) více >>


^

Aktualita

Doss Alto

Ve dnech 20. – 26. září 2018 se konala národní vzpomínková pouť do Itálie u příležitosti 100. výročí bojů československých legionářů na Doss Alto. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany. Deset vybraných žáků školy mělo možnost zúčastnit se mnoha pietních a slavnostních akcí v doprovodu zástupců českého velvyslanectví a místních samospráv. Program započal v pátek 21. září pietním aktem u pomníku umučeného J. Sobotky v obci Pieve di Bono. Poté… (žEB, 4.10.2018) více >>


^

Aktualita

Když je pátek velký svátek

V životě města Moravská Třebová se již k tradičním akcím zařadil slavnostní slib žáků 1. ročníků, který proběhl 5. října 2018 na náměstí T. G. Masaryka. Přítomnost významných hostů podtrhla důležitost dne. Za touto „třešničkou na dortu“ je 5 týdnů práce instruktorů, velitelů čet a samozřejmě prváčků, aby zvládli svoji premiéru. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. V letošním roce skládalo slib 103 žáků. Program svátečního dne začal v areálu školy… (LV, 8.10.2018) více >>


^

Aktualita

Nácvik na přehlídku 2018

Nácvik na Slavnostní přehlídku 2018 k příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky probíhá od 17. října 2018 a žáci naší školy na něm samozřejmě nechybí. Ačkoliv jsou nejmladšími účastníky nácviku a ze strany velitelství pozemních sil zaznívaly obavy ze zvládnutí fyzicky náročného zaměstnání, tak žáci 2. a 3. ročníku VSŠ a VOŠ MO opět dokazují, že nejsou žádnými outsidery na poli pořadové přípravy a svou nezlomnou pílí a odhodlaností se dokáží vyrovnat profesionálním… (VL, 22.10.2018) více >>


^

Aktualita

Nástup školy k 100. výročí vzniku samostatného československého státu

V pátek 26. října 2018 se i u nás ve škole uskutečnil slavnostní nástup k výročí vzniku samostatného československého státu. V 7:20 nastoupili žáci na nástupišti školy a velitel provedl přehlídku. Zdůraznil důležitost výročí a odhodlání spolužáků, kteří se připravovali na Přehlídku 2018. Byl přečten rozkaz ministra obrany a proběhla minuta ticha. Zazněla státní hymna a slavnostní pochod nástup ukončil. Žáci si… (LV, 29.10.2018) více >>


^

Aktualita

Slavnostní přehlídka 2018

Dne 28. října 2018 proběhla v Praze na Evropské třídě vojenská přehlídka armády, vojenských škol a složek IZS k příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu. V průběhu jedenácti dnů nácviků, drilu a sebezapření si žáci naší školy vysloužili respekt ostatních cvičících složek. Fyzicky náročné zaměstnání a proměnlivé sychravé podzimní počasí společně přispěly k tomu, že se žáci 2. a 3. ročníku semkli a chovali se jako tým, kterému není lhostejné, jakým způsobem se bude… (VL, 29.10.2018) více >>


^

Aktualita

Ani letos sv. Martin sníh nepřivezl

Krásnou tradici „Svatomartinského veselí“ již před osmi lety zavedla Charita Moravská Třebová v sále Na Písku. Letos bylo vybráno datum 7. listopadu. Bohužel ani letos jsme se sněhu nedočkali. Úvodní slovo si vzala paní ředitelka Ludmila Dostálová z charity, přivítala hosty, seznámila přítomné s programem a poté již mohla propuknout zábava. Od prvních tonů začala většina klientů tančit, pozadu nezůstali ani naši studenti. Ti však byli především k ruce organizátorům akce. Během odpoledne na parketu… (LV, 12.11.2018) více >>


^

Aktualita

Slavnostní nástup školy ke Dni válečných veteránů

V pátek dne 9. listopadu 2018 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup školy u příležitosti Dne válečných veteránů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války a připadá na datum 11. listopadu. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých. V letošním roce si připomínáme sté výročí. Významnost tohoto aktu podtrhla přítomnost hostů. Bylo nám ctí přivítat nové vedení… (LV, 12.11.2018) více >>


^

Aktualita

Generál Pavel besedoval s žáky

Ve středu 14. listopadu 2018 jsme na naší škole přivítali armádního generála Petra Pavla. Uplynulo již 6 let od jeho poslední návštěvy. Jsme potěšeni, že před ukončením aktivní kariéry v AČR zavítal mezi naše žáky. Velení školy v čele s velitelem plukovníkem gšt. Zdeňkem Macháčkem přivítalo generála na půdě školy a následně proběhla krátká prezentace, kde došlo i na porovnání, co vše se od poslední návštěvy změnilo. Během hovoru došlo na téma uplatnění žáků po ukončení školy a budoucnost vojenského školství… (LV, 15.11.2018) více >>


^

Aktualita

Podzimní výcvik žáků školy v přežití v tísni a ve střelecké přípravě

V průběhu měsíce října žáci 2. ročníků absolvovali v prostoru na Srnčí výcvik v přežití. Jednotlivé čety formou blokové výuky vyzkoušely své teoretické znalosti v praxi. Pod vedením našich instruktorů se žáci přesunuli do stanoveného cíle, kdy využili práci s buzolou a mapou. Na místě si postavili přístřešky, kde strávili noc venku v chladném počasí. Ještě před tím ale rozdělali oheň, připravili nástrahy k obraně prostoru, uvařili si… (TR, 29.11.2018) více >>


^

Aktualita

Ukázka práce Vojenské policie

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhla beseda žáků školy s vrchním praporčíkem Vojenské policie a vrchním praporčíkem Vojenské policie Olomouc. Tentokrát si po nás připravili nově i ukázku činnosti. Nejprve skupina psovodů předvedla, jak rychle jejich svěřenec dokáže nalézt drogu. Následovala ukázka bleskového zásahu příslušníků zásahové skupiny při zadržení hledané osoby. Nakonec byly připraveny zbraně a vybavení, které ke své práci denně používají, a byl i prostor pro dotazy. Na nástupiště školy se… (TR, 29.11.2018) více >>


^

Aktualita

Výcvik před maturitou z vojenské profesní přípravy

Od 19. do 30. listopadu 2018 probíhal ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá komplexní polní výcvik 73. tankového praporu s názvem COVEREX 2018. Výcviku se účastnili mimo jiné i naši žáci ze 4. ročníků. Žáci oboru vojenské lyceum v rámci praxe u útvarů AČR absolvují komplexní polní výcvik, který má za cíl studentům přiblížit reálný život vojáka z povolání na nepřetržitém vojenském výcviku. K jednotlivým četám byli přiřazeni instruktoři, kteří mají za úkol nejen řídit výcvik po odborné stránce ale také… (LV, 30.11.2018) více >>


^

Aktualita

Klání robotů jako v počítačové hře PAC-MAN

Ve středu 21. listopadu 2018 se žáci oboru Elektrotechnika opět zúčastnili dalšího ročníku klání robotů Robosoutěž 2018 pro SŠ, kterou organizuje Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze. V letošním roce soutěžily dva týmy se svými postavenými a naprogramovanými autonomními roboty ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 Education. Úloha pro tento rok se jmenovala PAC-MAN. Zadání bylo inspirováno velmi oblíbenou počítačovou hrou mezi malými i velkými hráči. Roboti se snažily v časovém limitu 90 sekund… (MŠ, 12.12.2018) více >>


^

Aktualita

Zavzpomínat na studium přijel generál Jiří Šedivý

Ve středu 11. prosince 2018 navštívil školu armádní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Jako absolvent Vojenského gymnázia Jana Žižky v Moravské Třebové se vrátil na začátek svého působení v armádě. Během návštěvy si prohlédl část areálu školy. Zavzpomínal, jak škola vypadala při jeho působení. Potěšilo ho, že se areál několikanásobně rozrostl a zmodernizoval. Proběhla beseda se žáky prvních a druhých ročníků. Nejdříve jim shrnul celé své působení v armádě. Mimo jiné popisoval svá studia v Americe a zdůraznil… (LV, 12.12.2018) více >>


^

Aktualita

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Již po čtvrté se naše vojenská škola zapojila do sbírky ke Dni válečných veteránů pro Vojenský fond solidarity pořádané ve spolupráci s Charitou České republiky. V naší škole byla vybrána částka 15 501 Kč. Vybrala se o více jak 7 000 Kč vyšší částka než v loňském roce. Výtěžek z této sbírky bude použit na nákup vánočních dárků pro děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních úkolů. Za Vojenský fond solidarity děkujeme žákům vojenské školy, občanským zaměstnancům a vojákům z povolání, kteří do této… (LV, 13.12.2018) více >>


^

Aktualita

Slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka

V pátek 7. prosince 2018 se již po několikáté v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze uskutečnila slavnostní mše svatá věnovaná hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Již tradičně se účastnili i naši žáci a opět pomohli s pořadatelskou činností. Každoročně předávají zástupci AČR obětní dary ve společnosti dětí ze škol, které s hnutím Stonožka spolupracují. V letošním roce předával i velitel školy plk. gšt. Zdeněk Macháček. Po mši svaté měli žáci možnost osobně se setkat s náčelníkem… (LV, 13.12.2018) více >>


^

Aktualita

Předvánoční klání robotů v Olomouci

Na závěr letošního roku se členové kroužku Mechatroniky a robotiky připravili na první účast v soutěži malých robotů RoboTrip 2018, kterou organizovala SPŠ a SOU Uničov dne 6. prosince 2018. Oproti minulým letům se letošní ročník konal v prostorách spolupořadatele - Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci. Soutěžící ze středních škol si mohli vybrat z pěti disciplín – Stopař s překážkami, MiniSumo, Lego MiniSumo, Lego konstruktér a Čárové bludiště. Zkušenější členové kroužku se rozhodli… (MŠ, 16.12.2018) více >>


^

Aktualita

Škola otevřela své brány

V pátek 14. prosince proběhl poslední ze Dnů otevřených dveří. Celková bilance je cca 1200 návštěvníků, kteří prošli branou školy. Většinou se jednalo o zájemce s doprovodem. Největší zájem byl o první den, kdy si školu prohlédlo 520 návštěvníků. Průběh je již zaběhnutý a vyzkoušený praxí. Začíná prezentací v sále Na Písku, kde zazní základní informace o nabízených oborech, průběhu školního roku, zájmových aktivitách a příjímacím řízení. Náčelník štábu zájemce po prezentaci upozorňuje: „Každý rok zdůrazňujeme… (LV, 16.12.2018) více >>


^

Aktualita

Účast na krajském finále kvízu PLUS

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet proběhla online soutěž žáků základních a středních škol. Při správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu se úspěšní soutěžící stali pokročilejšími řešiteli a mohli se zúčastnit soutěže kvíz PLUS. Pět nejrychlejších žáků ze 120, kteří úspěšně kvíz PLUS vyřešili, se utkalo 6. prosince 2018 ve finálovém kole v Pardubicích. Z naší školy byli pozváni do krajského finále dva žáci. Pozvání přijal a zúčastnil se žák 1. ročníku… (DŠ, 21.12.2018) více >>


^

Aktualita

Významný rok 2018 pomalu končí

Poslední nástup školy v roce 2018 proběhl v pátek 21. prosince. Pomyslně jsme se tak rozloučili s rokem plným oslav a velké vojenské přehlídky spojených se 100. výročím republiky. V průběhu nástupu byli žáci seznámeni s novým velitelem čety nadporučíkem Janem Zaplatilem a učitelem vojenského managementu nadporučíkem Tomášem Plocrem. Za bouřlivého potlesku se rozloučil s kariérou v armádě major Antonín Medřík. Nezapomnělo se ani na ocenění sportovních výkonů žáků. Velitel školy všem… (LV, 21.12.2018) více >>


^