Archiv událostí ze života školy: rok

Aktualita

Podzemní pochod Stachelberg

Sérii pochodů, které jsou naplánovány na rok 2019, zahájili naši žáci poslední lednovou sobotu nedaleko Trutnova netradičním pochodem, který pořádá Pochodnický spolek v podzemí místního pohraničního opevnění a jeho okolí. Převážná část pochodu proběhla v chodbách a stísněných prostorech dělostřelecké tvrze Stachelberg. Průvodci přispěli k celkové atmosféře této netradiční akce velmi podrobným a atraktivním výkladem. Všichni zúčastnění pochod zdárně zvládli a za absolvování obdrželi… (PP, 29.1.2019) více >>


^

Aktualita

Výcvik žáků 3. ročníku ve vojenském plavání

V prvním pololetí školního roku 2018/2019 proběhla první část základního kurzu vojenského plavání pro žáky 3. ročníku. Kurz byl rozdělen do šesti lekcí. V první lekci se žáci seznámili s dopomocí unavenému plavci. Následovala záchrana tonoucího s kompletním zásahem. Třetí lekce byla opakovací, kde žáci zdokonalovali své nabyté dovednosti. Následující dvě lekce byly věnovány plavání pomocí prostředků ABC (ploutve, šnorchl a brýle). V šesté závěrečné lekci byli žáci přezkoušeni z jednotlivých témat. Každá… (PT, 13.2.2019) více >>


^

Aktualita

Třetí ročníky se seznámily s bojovými jednotkami

Ve středu 30. ledna 2019 se pro žáky 3. ročníku uskutečnila beseda s vrchním praporčíkem Centra podpory speciálních operací z Olomouce a s příslušníky 601. skupiny speciálních operací z Prostějova. Žáci školy se dozvěděli o výcviku a zkušenostech obou jednotek. Zajímavých informací zaznělo mnoho. Případní zájemci pro příští rok zjistili podmínky výběrového řízení. Novinkou byla i ukázka zbraní a vybavení, které používají jak na výcvik v ČR, tak při plnění bojových úkolů v zahraničních operacích. Žáci si je mohli… (TR, 13.2.2019) více >>


^

Aktualita

Projekt EDISON 2019

Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojila do projektu EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Cílem projektu je setkávání a sbližování lidí z různých zemí světa a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo v týdnu od 11. do 15. února 2019 sedm lektorů z různých koutů světa. Konkrétně to byli Aiman z Kyrgyzstánu, Gading z Indonésie, Mehmet z Turecka, Meng-Ting z Taiwanu, Olga z Ukrajiny, Tanya z Ruska a Xueyu z Číny. Lektoři se zapojili… (JK, 19.2.2019) více >>


^

Aktualita

Odborný lyžařský výcvik 2019

Součástí výuky druhých ročníků je týdenní odborný lyžařský výcvik v průběhu ledna a února. I letos proběhl v Deštném v Orlických horách. Díky zaměření oborů se žáci učili nejen sjezd, ale vyzkoušeli i běžky a přesun na sněžnicích. Výcvik byl proto koncipován ve dvou fázích. V první fázi (sobota, neděle) žáci absolvovali přesuny na sněžnicích a běžkách. Přesun na sněžnicích byl zaměřen i na topografii, základy přežití a pohyb v neznámém horském terénu. Žáci si tak ověřili své teoretické znalosti v praxi. Díky… (PT, 22.2.2019) více >>


^

Aktualita

Lidovky zvítězily nad modernou

Poslední únorový páteční večer patřil již tradičně plesu velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Letošní byl již šestadvacátý a jeho barvou byla zelená. Bohatě obložené stoly a výtečný raut patří ke standardům tohoto plesu, stejně jako slosování místenek o hodnotné ceny. Úvodního slova se ujala moderátorka Michaela Dolinová, která přivítala významné hosty v sále a společně s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem Macháčkem popřáli všem krásný večer. Na taneční notu naladila kapela Syrinx, která provázela celým… (LV, 27.2.2019) více >>


^

Aktualita

Slavnostní nástup školy k 20. výročí vstupu ČR do NATO

V úterý 12. března 2019 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance - NATO. Za přítomnosti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a žáků školy proběhlo slavnostní vztyčení vlajky NATO a státní vlajky České republiky. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany, kde je shrnut význam a historie procesu přistoupení k Severoatlantické smlouvě. Mimo jiné zaznělo: „Máme hrdou profesionální armádu složenou z odborníků… (LV, 12.3.2019) více >>


^

Aktualita

Učitelé oslavili svůj svátek

28. března 2019, tedy na Den učitelů, proběhlo již čtrnácté setkání pedagogických pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové a okolních obcí v sále Na Písku. Po úvodním přivítání hostů a slovech místostarostky došlo na vyhlášení 27. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“. Výsledky ankety vyhlásila již tradičně ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová. Všichni ocenění obdrželi pamětní list a květinu z rukou místostarostky a zástupce… (LV, 1.4.2019) více >>


^

Aktualita

Úspěchy v 2D kreslení

Dne 21. března 2019 se žáci naší školy opět zúčastnili 18. ročníku soutěže v počítačovém kreslení a modelování, kterou pořádá společnost 3E Praha, letos ve spolupráci s SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Jde o soutěž především studentů středních průmyslových škol, kteří soupeří v kategoriích 2D kreslení a 3D modelování v CAD systému. Celkově usedlo k počítačům a soutěžním zadáním přibližně 70 studentů z 22 středních škol České republiky. Naši studenti třetího ročníku byli přihlášeni do kategorie tvorby ve 2D… (LV, 3.4.2019) více >>


^

Aktualita

Poprvé na turnaji v ledním hokeji

Dne 1. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v ledním hokeji pořádaným Univerzitou obrany. Byl to velice náročný turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 6 týmů v rámci AČR (UNOB, Hranice, Vyškov, Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou a VSŠ a VOŠ Moravská Třebová). Naši žáci nejdříve ve své skupině podlehli týmu Univerzity obrany 2:5 a vysoko prohráli s týmem Praha-Kbely 1:7. V posledním utkání o konečné páté místo zabojovali a po dramatickém závěru porazili tým z Vyškova 5:4… (LV, 3.4.2019) více >>


^

Aktualita

Puškinův památník 2019

Ve čtvrtek 28. března 2019 se naše škola poprvé zúčastnila krajského kola recitační soutěže s názvem Ars Poetica - Puškinův památník. A účast to byla opravdu úspěšná. Školu reprezentovalo na univerzitní půdě v Hradci Králové celkem šest žáků, z toho pět vystoupilo s přednesem ruské poezie a jeden žák zajistil hudební doprovod na klavír. Z celkového počtu 15 zúčastněných získala naše škola dohromady tři první místa. V kategorii recitace ruské poezie se o první příčku rozdělili Iva Bartoňová a Matěj… (EMZ, MP, 8.4.2019) více >>


^

Aktualita

Úspěšná reprezentace na pochodu „Operace Chalk“

První dubnový víkend v noci ze soboty na neděli byl uspořádán pod záštitou Policejního klubu Příbram noční pochod, který se uskutečnil u příležitosti 75. výročí nasazení paravýsadku Chalk do Protektorátu Čechy a Morava. Této události, s omezenou kapacitou účasti pro 10 týmů, byla přítomna i devítičlenná skupina našich studentů. Noční přesun se odehrával tak, aby co nejvěrohodněji simuloval skutečnou činnost výsadkářů, odbojářů a partyzánských skupin v protektorátě. V průběhu pohybu neznámým… (PP, MP, 8.4.2019) více >>


^

Aktualita

Maturita – formalita?

Ve středu 10. dubna 2019 v 11:00 se všichni maturanti sešli v kinosále školy k zahájení maturit. Zástupce velitele popřál žákům hodně štěstí a představil předsedu komise, který ve středu a ve čtvrtek bude dohlížet na průběh písemných částí maturit. Za žáky Antonín Šanovec přednesl slib maturanta. Na závěr zazněla státní hymna. Na maturanty již čekal oběd, aby mohli po půl jedné zasednout do lavic a po potřebné administrativě, v přesně stanovený čas, se konečně dostali k tomu, co pro ně bylo nejdůležitější… (LV, 11.4.2019) více >>


^

Aktualita

Maďarská škola z Debrecenu potřetí v Moravské Třebové

V týdnu od 8. do 12. dubna 2019 proběhla již třetí návštěva delegace z Vojenské střední školy Karla Kratochvila v maďarském Debrecenu. Tvořilo ji 16 žáků a doprovod pod vedením ředitele školy Gábora Berkecze. Znovu pro ně byl připraven zajímavý program s různými aktivitami z vojenské přípravy, návštěva Prahy a Olomouce. V pondělí po příjezdu proběhlo přivítání, večeře a ubytování. Po dlouhé cestě bylo třeba nabrat síly. V úterý po snídani následoval nástup žáků 1. a 2. ročníků a studentů z Debrecenu. Během… (TR, 15.4.2019) více >>


^

Aktualita

Přijímačky a pak dlouhé čekání

V pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna proběhlo přijímacího řízení. Před branou se kolem sedmé hodiny ranní tvořily hloučky. Doprovod do areálu školy neměl přístup, takže rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na vybraný obor. V pátek se sešlo 297 a v pondělí 77 uchazečů o studium, mezi nimi i 20 uchazečů o nový obor strojírenství pro pobočku v Sokolově. Po areálu, pro jednodušší orientaci, stáli žáci ve žlutých vestách s logem školy, aby se každý dostal do správné učebny. V té ho čekaly… (LV, 16.4.2019) více >>


^

Aktualita

Military Death March 2019

Druhý dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk a jeho bližším i vzdáleném okolí 6. ročník pochodů Military Death March, který je věnován uctění památky obětí pochodu smrti, který proběhnul na konci války v roce 1945. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 žáků naší školy převážně z řad pravidelných účastníků této akce. Mnozí absolvovali pochod v kategorii Extreme o přibližné délce 75 km, ale většina z nich si rezervovala kombinaci některých pochodů z celkově tří nabízených o délkách 75, 30 a 12 km.… (PP, 24.4.2019) více >>


^

Aktualita

Tisá 2019

Ve dnech 8. – 12. dubna 2019 absolvovali žáci 3. ročníků (kromě čety E3A), spolu se svými veliteli čet odborný výcvik u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Tuto akci dostali na starost příslušníci 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod velením mjr. Mgr. Ivana Janečka. Výcvik probíhal převážně ve Vojenském výcvikovém prostoru Tisá. První den se žáci seznámili s výcvikovým prostorem a s blízkým okolím, kde nejvíce zaujala prohlídka Tiských stěn. Ostatní dny začínal výcvik… (RR, 24.4.2019) více >>


^

Aktualita

Slavkovské memento

Dne 26. dubna 2019 se v Historickém sále slavkovského zámku konalo slavnostní vyhlášení 15. ročníku literární soutěže Slavkovské memento. Z naší školy byli oceněni tito studenti: Tereza Kroupová – 3. místo poezie, Vendula Gavandová a Robert Dostál – 3. místo próza, čestné uznání obdrželi Radek Pilát a Iveta Fialová. I tento rok nás na vyhlášení doprovázela naše učitelka češtiny PaedDr. Jana Jakubcová, která je garantem této literární soutěže. Chtěli bychom poděkovat především našim učitelům českého… (žIFaVG, 9.5.2019) více >>


^

Aktualita

Den vítězství ve škole, ve městě a okolí

V úterý 7. května 2019, netradičně v odpoledních hodinách, se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války. Po skončení úterní výuky žáci napochodovali před památník v areálu školy. Zúčastnili se i všichni přítomní vojáci z povolání a občanští zaměstnanci. Nástup měl již tradiční průběh - kladení věnců, uctění památky padlých minutou ticha, vyhlášení rozkazu ministra obrany, ve kterém byla zdůrazněna důležitost našeho působení v NATO. Slavnostní nástup s pietním aktem… (LV, 9.5.2019) více >>


^

Aktualita

ARMY DEN

Dne 15. května 2019 se již potřetí zástupci naší školy zúčastnili Army dne v pražském obchodním domě Atrium Flora. Žákyně a žák 3. ročníku a dva příslušníci praporčického sboru prezentovali naši školu mladým zájemcům o studium, rodičům a ostatním obyvatelům Prahy. Potěšil nás i zájem o školu z řad zahraničních studentů, nejexotičtější destinace byly Filipíny a Pobřeží slonoviny. Jako každý rok si u našeho stánku mohli zájemci rozložit a složit samopal vz. 58, který je nyní využíván již jen… (TR, 17.5.2019) více >>


^

Aktualita

Po stopách legionářů ve Francii

Ve dnech 9. 5. až 12. 5. 2019 se šest vybraných žáků zúčastnilo vzpomínkové poutě ve Francii u příležitosti 105. výročí vstupu československých dobrovolníků do francouzské Cizinecké legie a 104. výročí nasazení čs. roty Nazdar v bojích u Arrasu. Současně bylo připomenuto 80. výročí vylodění Spojenců v Normandii a následné nasazení Československé samostatné obrněné brigády při obléhání přístavu Dunkerque. První den po náročné cestě proběhl pietní akt na vojenském hřbitově v Casselu, Wormhoutu a … (žAZaTJ, 17.5.2019) více >>


^