Možnosti studia a vzdělávání na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Naše škola umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou, a současně je připravuje pro další studium na vysokých vojenských školách (Univerzita obrany a Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha) a dráhu vojenského profesionála. Po splnění závazku najdou uplatnění i v civilních institucích a firmách.

Po ukončení vyššího odborného studia v oboru "Ochrana vojsk a obyvatelstva" jsou posluchači připraveni pro výkon náročných činností v AČR a ve státní správě v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva při řešení krizových situacích a dalších funkcí souvisejících se službou v AČR. Jsou odborníky pro řízení ochrany obyvatelstva, mají odpovídající teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Kurzy výpočetní techniky (ECDL) - jsou určeny pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance AČR. Účastníci kurzů mají možnost získat certifikát ECDL (European Certification of Digital Literacy), tj. mezinárodně platný doklad o počítačové gramotnosti a kvalifikaci.