Poradna

Nemohu otevřít žádný článek.

  • Pro publikaci článků byl zvolen datový formát PDF PDF, který má řadu výhod (nezávislost vzhledu dokumentu na použitém zařízení a programech, částečná ochrana obsahu dokumentu, konstantní vzhled při tisku,...), bohužel však není přímo podporován (obsažen) v operačních systémech Windows a k jeho prohlížení je třeba doinstalovat např. volně dostupný program Adobe Reader Adobe Reader (dříve Acrobat Reader).
  • Tento prohlížeč je možné, po zadání verze (např. Windows XP) a jazyka (např. Czech) vašeho operačního systému stáhnout a nainstalovat na stránkách firmy Adobe. Pro instalaci je nutné být na počítači přihlášen pod účtem s právy pro instalaci programů!

Jak se mohu na projektu podílet?

  • Komentujte prostřednictvím "Diskusního fóra" články. Pomozte nám tak upřesňovat datumy, osoby, místa a další informace.
  • Posílejte nám podklady (náměty, texty, fotografie,...) pro další články (viz menu Kontakt).
  • Zapůjčete nám zajímavé materiály k prostudování a převedení do elektronické podoby. Slibujeme, že se nic neztratí a bude vráceno ve sjednaném termínu.
  • Šiřte zvěst o projektu mezi další Kvíčaláky! Vždyť kolik je jen mezi našinci starých kronik, unikátních fotografií, plakátků, zvadel, rukodělných prací... Propátrejte svoje archivy a dejte vědět o zajímavých exponátech. Kvalita dokumentující něco zajímavého (člověka, stavbu, akci...) má přednost před kvantitou!

Další dotazy

  • Sem budeme připisovat další všeobecně zajímavé dotazy, které se určitě objeví ;-)